Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

De rol van de NVSM-voorzitter

Inspireren

De voorzitter inspireert zijn bestuursleden, hij is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Samenwerken en delegeren

De voorzitter delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking.

Bemiddelen

Een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen op één lijn te krijgen.

Communiceren

Goed waarnemen en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap.

Representatie

De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en externe contacten.

Vergaderen

Het leiden van een bespreking en de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt bij de voorzitter.

Overall gezien gaat het om de volgende kerntaken, zowel intern als extern gericht:

  • Leiden van de algemene leden vergadering en de bestuursvergaderingen

  • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).

  • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Het functieprofiel van de voorzitter:

In z’n algemeenheid is het leiden van een groep eerder een kwestie van organiseren dan het hebben van speciale eigenschappen. Leiderschap betekent de eigenschap de kunst alle mogelijkheden die in de mensen zitten zo goed mogelijk te gebruiken. Dit betekent niet dat de voorzitter altijd alles voor een groep moet doen. Het kan ook zijn dat hij zich op de achtergrond moet houden om de groep zelf te laten werken. De voorzitter is eerder de spin in het web dan de baas van de organisatie.

Onderstaand de verschillende competenties die passen bij het functieprofiel:

Coördineren en leiding geven

De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen het bestuur en de vereniging op elkaar af.

Inspireren

De voorzitter inspireert zijn bestuursleden, hij is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.