Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

Commissies

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie wordt gevormd door de bestuursleden die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur. De taken van de activiteitencommissie zijn het initiëren en begeleiden van de activiteiten van NVSM. Zij tracht dit doel te bereiken door projectgroepen op te zetten en via zelfwerkzaamheid van de leden te komen tot afgeronde onderwerpen die op een ledenbijeenkomst kunnen worden gepresenteerd, dan wel kunnen worden neergelegd in een rapport.

Kascontrolecommissie
De algemene vergadering heeft de kascontrolecommissie onderzoek laten doen naar de jaarrekening en bijbehorende verantwoording van de penningmeester (het bestuur). De kascontrolecommissie heeft de algemene vergadering hiervan verslag gedaan.