Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

Roeland Staal treedt terug als voorzitter NVSM

23-11-2020

Roeland en Marcel

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van 19 november 2020 werd de spreekwoordelijke voorzittershamer voor het laatst door Roeland Staal gehanteerd. Na 17 jaar lid te zijn geweest van het NVSM-bestuur, waarvan negen jaar als

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van 19 november 2020 werd de spreekwoordelijke voorzittershamer voor het laatst door Roeland Staal gehanteerd. Na 17 jaar lid te zijn geweest van het NVSM-bestuur, waarvan negen jaar als voorzitter, acht Roeland de tijd rijp voor nieuwe uitdagingen. Na drie herverkiezingen heeft Roeland de rol van voorzitter gedurende drie jaar boven reglementair vervuld.

Onder Roeland’s leiding is het bestuur recent een nadere verkenning gestart naar een toekomstig model van de vereniging. Mede in het licht van deze transitie, acht Roeland dit moment opportuun om plaats te maken voor een andere voorzitter met nieuwe ideeën en impulsen die passen bij een toekomstige vorm van NVSM.

De leden en het bestuur danken Roeland voor zijn tomeloze inzet en energie om als ambassadeur van Servicemanagement het vakgebied te promoten.

De voorzittersrol is thans vacant. Secretaris Marcel Fabrie treedt tot nader order op als woordvoerder van het bestuur en als contactpersoon voor externe contacten.