Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN – URGENT !!

28-11-2022

Per 1 januari 2023 zoeken wij dringend nieuwe bestuursleden!

In het jaarverslag over 2021 schreven wij:

“Helaas constateert het bestuur dat de actieve inbreng van leden om iets te doen voor NVSM naast de eigen werkzaamheden, sterk tanende is. Dit maakt het lastig een vereniging als de onze op een goede en financieel verantwoorde wijze overeind te houden. Het bestuur daagt daarom iedereen uit mee te denken, mee te praten en vooral mee te doen!”

In het afgelopen jaar hebben wij met 4 personen het bestuur gevormd, waarbij volgens de statuten 5 het minimum is.

Nu hebben zowel de penningmeester als de secretaris aangegeven, op korte termijn te gaan stoppen met hun werkzaamheden voor NVSM.

Per 1 januari 2023 zoeken wij daarom dringend nieuwe bestuursleden.

Zonder een goede bezetting van het bestuur gebeurt er weinig en is de toekomst van NVSM onzeker.

Wij rekenen op uw respons !

Bestuur NVSM