Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

‘Bestaande systemen updaten beter dan van voor af aan beginnen’

08-12-2020

Systemen.

Bedrijven die hun softwarepakketten moderniseren zijn gemiddeld tevredener met het resultaat dan wanneer ze van de grond af aan beginnen met een nieuw pakket.

Bedrijven die hun softwarepakketten moderniseren zijn gemiddeld tevredener met het resultaat dan wanneer ze van de grond af aan beginnen met een nieuw pakket.

Dit blijkt uit een onderzoek van Micro Focus. Voor het onderzoek is voor meerdere decennia aan data gebruikt. De data komt van het CHAOS2020-rapport van The Standish Group.

Succesratio’s

Uit het onderzoek blijkt dat modernisatieprojecten veel hogere succesratio’s hebben dan wanneer bedrijven from scratch met nieuwe software beginnen. Bij de laatste scenario’s werd slechts 26 procent van de situaties als een succes aangerekend; 20 procent was mislukt. Bij modernisatie was de succesratio met 71 procent veel hoger en was slechts 1 procent mislukt.

Return on investment

Ook de return on investment blijkt een stuk lager wanneer er van de grond af aan begonnen wordt. Slechts 27 procent van de onderzochte bedrijven zagen veel van hun geïnvesteerde geld terug. Bij 41 procent van de bedrijven was dit weinig of zelfs zeer weinig. Bij bedrijven die het hielden bij een modernisatieslag van hun bestaande software, leverde dit gemiddeld twee keer zoveel op.

Tevredenheid

Deze resultaten komen ook terug in de tevredenheidscijfers. Het onderzoek geeft aan dat 45 procent van de bedrijven die een volledig nieuw softwarepakket gebruikten, uiteindelijk niet tevreden of zelfs teleurgesteld waren over het resultaat. Van de bedrijven die voor een modernisatieslag gingen, was 55 procent van de bedrijven juist wel tevreden over het resultaat.

Microprojecten

Micro Focus suggereert dat de meest voordelige manier om te moderniseren, is door het incrementeel aan te passen. In plaats van één groot modernisatieproject te starten, kunnen de bedrijven zich beter richten op wat het microservices of microprojecten noemt.

Bron: Techzine