Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

Ferry Heijdelberger

Binnen de bedrijfsstructuur heeft service een doorslaggevende positie ingenomen. Om meerdere redenen, maar voornamelijk als afdeling met een aanzienlijke financiële winstbijdrage en als permanente schakel tussen klant en onderneming. De serviceafdeling staat (ook) onder een permanente druk van innovatie, snel opvolgende technologische ontwikkelingen en de 'mens' als middelpunt. Om ervoor te zorgen dat die service ook in de toekomst mogelijk blijft wil hij, samen met de andere bestuursleden, aandacht besteden aan actuele onderwerpen. Zoals de veranderende rol van de servicemanager binnen de organisatie, instroom van jong talent, maar evenzo omgang met de oudere technicus, technologische ontwikkelingen, innovaties en people management.

Ferry Heijdelberger heeft als servicemanager bij Dräger Nederland in Zoetermeer zijn ervaring opgebouwd. Hij startte zijn loopbaan als service-engineer in de IT-sector en groeide door naar de functie coördinator service om bij Dräger in 1992 als servicemanager aan de slag te gaan. Tot 2017, vanaf dat moment gebruikt hij zijn opgedane kennis en ervaring in dienst van Strukton Worksphere. 

Ferry zet zich in om de belangen van de leden, de servicemanagers, te behartigen.