Our Phone Number: 033 247 34 24 Our Email Address: info@nvsm.nl

Projectgroepen

Projectgroep Serviceonderzoek

Een van de doelstellingen van NVSM is om een duidelijke rol te vervullen als informatieverschaffer voor leden en derden. Daarmee zal NVSM op de kaart staan als de representant van de servicebranche. Om die ontwikkeling mogelijk te maken is een aantal activiteiten in gang gezet. Een daarvan is de ‘NVSM Service Monitor'.
In samenwerking met de Universiteit Maastricht wordt door de projectgroep Service Monitor, bestaande uit Carmen Vonken en Dominik Mahr (Universiteit Maastricht), Raimond Fifis en Roeland Staal, hard gewerkt aan de realisatie van de NVSM Monitor.

Met de Service Monitor beoogt de NVSM:

  • het bieden van informatie aan NVSM-leden over verschillende onderwerpen en (daarmee gepaard gaande) kengetallen betreffende de servicebranche te gebruiken als benchmark, om geïnformeerd te zijn over marktontwikkelingen en als ondersteuning in hun functioneren;
  • het profileren van de servicebranche in het algemeen en NVSM in het bijzonder en het op de kaart zetten van de servicebranche en NVSM als autoriteit op dat gebied.

Wilt u ook overzicht krijgen van de belangrijkste activiteiten en kengetallen van bedrijven met een Field Service en / of Repair Service organisatie in Nederland over de verschillende jaren? Dan is de Service Monitor iets voor u en uw bedrijf.

NVSM-leden kunnen deze Service Monitor gratis aanvragen. Niet NVSM-leden worden in de gelegenheid gesteld om de Service Monitor aan te schaffen. De Service Monitor  kost € 75,- (excl.BTW) en is te bestellen via het NVSM-secretariaat (info@nvsm.nl) onder vermelding van bedrijfsgegevens en een ordernummer indien van toepassing

Sluiten