Our Phone Number: 033 247 34 24 Our Email Address: info@nvsm.nl

Commissies

Kascontrolecommissie
De algemene vergadering heeft de kascontrolecommissie onderzoek laten doen naar de jaarrekening en bijbehorende verantwoording van de penningmeester (het bestuur). De kascontrolecommissie heeft de algemene vergadering hiervan verslag gedaan.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie wordt gevormd door de bestuursleden die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur. De taken van de activiteitencommissie zijn het initiëren en begeleiden van de activiteiten van NVSM. Zij tracht dit doel te bereiken door projectgroepen op te zetten en via zelfwerkzaamheid van de leden te komen tot afgeronde onderwerpen die op een ledenbijeenkomst kunnen worden gepresenteerd, dan wel kunnen worden neergelegd in een rapport.

Redactie Servicemanager 
De redactie is verantwoordelijk voor het verschijnen van Servicemanager, het vaktijdschrift voor servicemanagement, en van de digitale Service Management Nieuwsbrief.

Sluiten