Our Phone Number: 033 247 34 24 Our Email Address: info@nvsm.nl

Checklist Privacy AVG

Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De grootste wijziging die de AVG meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of zelfstandige professional zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG. De ‘Checklist AVG’ is een hulpmiddel om AVG proof te worden en is met name bestemd voor zelfstandige professionals.

Deze checklist is bedoeld als leidraad voor het oppakken van de belangrijkste verplichtingen uit de AVG. In de tekst zijn diverse verwijzingen en hyperlinks opgenomen naar achtergrondinformatie. Bovendien treft u een aantal voorbeelddocumenten aan die gebruikt kunnen worden als model. 

Klik  hier om naar de checklist te gaan.

Sluiten