Masterclass

Op 23 november jl. werd alweer de derde editie van de NVSM Masterclass georganiseerd; dit keer in samenwerking met de Rotterdam School of Management.

Thema van deze masterclass was ‘Evaluating and Managing Financial Performance in Business Services’.

Hans Haanappel nam ons mee in de financiële wereld om inzicht te krijgen in de klantoverwegingen om te investeren in een aanschaf (Capex) of om juist te kiezen voor een dienstverleningsmodel (OPEX).

Maar even zo interessant was de vraag, wat dit betekent voor de Serviceprovider. Hoe attractief kan een full service-overeenkomst zijn voor de klant. En aan welke parameters kan men draaien om een zo gunstig mogelijke aanbieding te doen met een hoog rendement vanuit eigen perspectief.

Daarom werd veel aandacht besteed aan het fenomeen cashflow en hoe deze af te zetten tegen de netto contante waarde die de investering of dienst oplevert, de pay back-periode en de rendementseis die zowel gelden voor de klant als voor de dienstverlener. Het uitwerken van enkele praktijkcases om vast te stellen wat de invloed is van de verschillende modellen en uitgangspunten op de cashflow, werkte daarbij zeer verhelderend. Door op die wijze inzicht te verschaffen wat vanuit klantperspectief aantrekkelijk kan zijn en hoe de dienstverlener daar in kan sturen, leverde voor de deelnemers een prima basis om hier in de eigen organisatie voordeel mee te doen. Daarbij levert de opgedane kennis een belangrijk voordeel op in klantgesprekken. Immers, een duurzame relatie gebaseerd op vertrouwen en expertise, is niet alleen gewaarborgd door een excellente service performance, maar minstens net zo goed op een voor beide economisch gunstige deal op lange termijn.

De ruim twintig deelnemers hebben de masterclass als zeer waardevol ervaren en konden dankzij de gepassioneerde wijze van doceren door Hans Haanappel deze soms taaie kost met veel enthousiasme volgen. De interactie kwam snel en goed op gang en mede door het werken in kleine groepen kon eenieder op zijn of haar eigen niveau er het beste voor zichzelf uithalen.

Niet alleen vanwege de professionaliteit van deze masterclass, maar ook vanwege de goede ambiance en heerlijke maaltijd die door de RSM werd verzorgd, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde masterclass.

Bij de foto: Dat het onderwerp van één van de praktijkcases goed aansloot met de werkelijkheid, werd duidelijk bij gebruik van één van de toiletgroepen van de RMS. Investeren in handdoekenautomaten en eigen schoonmaakdienst of laten ontzorgen in de vorm van full service.

Zie de fotogalerij voor meer foto's van de masterclass.

Roeland Staal,
voorzitter NVSM