Succesvolle SLF Summit met twee prijswinnaars

Op 5 november 2015 vond de 19e Service Logistics Summit plaats op de RDM Campus in Rotterdam. Er was een sterke vertegenwoordiging vanuit het vakgebied: sprekers met interessante invalshoeken en een programma vol afwisseling en keuzemogelijkheden. Dit alles stond garant voor een leerzame dag waar ook gelachen en genetwerkt kon worden.

Het is een traditie geworden: tijdens de jaarlijkse summit van Service Logistics Forum wordt de SLF-afstudeerprijs uitgereikt. Een prestigieuze prijs voor studenten die een opmerkelijke eindopdracht hebben vervuld met resultaten die voor de branche belangrijk zijn. Dit jaar werd de prijs aan twee mensen uitgereikt. Er waren maar liefst 14 aanmeldingen, waaronder dit keer vijf bachelor scripties.  Er werd voor het eerst een eerste én een tweede prijs uitgereikt (resp. € 1.000 en € 500).

Belangstelling voor de prijs

Het bedrijfsleven heeft meer en meer belangstelling voor deze prijsuitreiking. Dit jaar waren er twee bedrijven die de prijs hebben gesponsord, nl. SLS en Drake & Farrell.

Van alle inzendingen werden er acht genomineerd en uitgenodigd om tijdens de Summit hun thesis/onderzoek te presenteren. De manier waarop zij dit deden telde mee in de beoordeling en uiteindelijk in de toekenning van de prijs. Na de presentaties ging de jury in beraad en wees de winnaars aan.

Total cost of ownership

De eerste prijs ging naar Bram Westerweel. Hij studeerde Mechanical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Bij Smit Lamnalco in Rotterdam werkte hij aan zijn afstudeerscriptie met de titel ‘A total cost of ownership analysis based on a physical degradation model for corrosion of steel vessels’. Het project maakt deel uit van een groter project (MaSelMa) voor de Nederlandse maritieme en offshore industrie. MaSeMa heeft onder meer tot doel om the total cost of ownership (TCO) te reduceren. Westerweel onderzocht onder meer de uitgaven als gevolg van corrosie en degradatie van coatings. De resultaten die hij vond geven het bedrijf belangrijke informatie over de relatie tussen de processen van bodemsanering, TCO en het operationeel niveau. Westerweel mocht de cheque van € 1000 in ontvangst nemen.

Beheer van reserveonderdelen

Met zoveel goede inzendingen vond SLF dat er een tweede prijs moest komen van € 500.

Christianne Wisse was de gelukkige. Zij volgde haar opleiding Operations Management and Logistics aan dezelfde universiteit in Eindhoven en studeerde af bij Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). De titel van haar scriptie is ‘Analyzing the Spare Parts Supply Chain of Damen Schelde Naval Shipbuilding’. De vraag naar onderhoud en service groeit, weet Wisse ook. Dit leidt tot een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het beheer van reserveonderdelen.

Zij bestudeerde de vraag of DSNS de verantwoordelijkheid kan nemen – en of het rendabeler is – om zelf de reserveonderdelen te beheren. Zij onderzocht onder meer de laagste jaarlijkse bedrijfskosten, in relatie tot de totale gemiddelde wachttijd. Zij concludeerde dat het voor DSNS voordeliger is om het voorraadbeheer in eigen hand te houden.