Verslag OWNH en mini-masterclass Servitization

Op 15 oktober organiseerde NVSM weer een Onderweg Naar Huis-bijeenkomst, met als thema ‘Servitization’.

Gastheer was Tennant in Uden, onderdeel van de Amerikaanse Tennant Company, producent van schoonmaakmachines en daarmee één van de grootste bedrijven in haar soort. De opkomst was goed en zo’n 25 NVSM-eden kregen een rondleiding door het bedrijf. Een mooi voorbeeld van professionele maakindustrie in Nederland.

Na deze rondleiding maakte Frank Marks, partner van Praetimus,* de deelnemers wegwijs in de ontwikkelingen op het gebied van Servitization. Een onderwerp en ontwikkeling waarover in veel boardrooms wordt gesproken en gebrainstormd, maar waar zeker nog niet ieder bedrijf ver mee op weg is. Zoals Frank het ook uitdrukte: “Ik vertel niets nieuws, maar hoop een ieder te inspireren om na te denken over deze ontwikkeling en wat dat voor een ieder kan betekenen in zijn of haar bedrijf.”

In een vogelvlucht van drie kwartier werd een goed inzicht gegeven in de belangrijkste aspecten van de transitie van producent naar dienstverlener. Frank stond vooral stil bij de vraag ‘why’. Een verandering in het businessmodel in gang zetten en tot een goed einde weten te brengen, kan slechts slagen als aan die vraag ruime aandacht is geschonken en iedereen die daarbij betrokken is weet waarom verandering nodig is en waar deze toe leidt. Ook werd stilgestaan bij de effecten die de verandering teweegbrengt in relatie tot de drie waardecreaties, productleadership, operational excellence en customer intimacy. Frank wist hierbij zijn toehoorders te boeien en te inspireren.

Na deze mini-masterclass kwam Toin Jansen van Tennant aan het woord. Ook Tennant bevindt zich middenin de transitie van productleverancier naar dienstverlener op het gebied van oplossingen voor oppervlaktereiniging. Een eerlijk verhaal, waarin Toin een inkijk gaf in het proces en waar je tijdens deze verandering tegen aan loopt. Het sloot prachtig aan op het verhaal van Frank.

De reacties van de deelnemers waren positief en er was sprake van een mooie interactie die bijdroeg aan een waardevolle invulling van deze Ondereg Naar Huis-bijeenkomst.

Zie ook de fotogalerij.

*Praetimus is een adviesbureau dat zijn cliënten helpt om hun business te verbeteren of verder te ontwikkelen. Servitization is één van de specialisaties van dit bureau.