NVSM Service Monitor

Sinds 2006 zet de NVSM een enquête uit onder haar verenigingsleden en de laatste jaren ook onder de leden van de NVSM LinkedIn groep, AFSMI, SLF en Heliview. Het onderzoek en het opstellen van de samenvatting van de beantwoorde vragen wordt in samenwerking met de Universiteit Maastricht uitgevoerd.

De onderwerpen die in deze enquête aan bod komen gaan over de wijze waarop de serviceorganisatie is opgezet, waar hun werkgebied is, hoe de samenstelling is van de organisatie, maar de Monitor gaat tevens over de verschillende kentallen, omzetcijfers, tarieven, kostenstructuur en salarisgegevens. Daarnaast wordt aandacht besteed aan opleiding en training, klantengroepen, contractvormen, automatisering en technologie en toekomstige ontwikkelingen.

De uitkomsten geven een goed beeld van de ontwikkelingen over meerdere jaren heen en het rapport levert dan ook een waardevolle bijdrage aan het benchmarken van uw eigen organisatie aan andere serviceorganisaties van een groot aantal representatieve bedrijven.

Dit rapport over het afgelopen jaar is vorige maand toegezonden aan alle deelnemers aan deze enquête.

Degenen die geïnteresseerd zijn in dit rapport, maar niet mee hebben gedaan aan de enquête, kunnen het rapport bestellen via het NVSM-secretariaat. Er zijn nog een aantal rapporten beschikbaar. De prijs is € 75,- excl. btw.

In het komende Service Magazine geeft Roeland Staal, voorzitter van de NVSM, commentaar op het rapport. Het magazine verschijnt op 8 september.