Uitnodiging Algemene Ledenvergadering NVSM 27 mei 2021

Graag nodigt het NVSM-bestuur u hierbij uit voor de online Algemene Ledenvergadering van donderdag 27 mei 2021. De ALV start om 16.00 uur en zal tot circa 17.30 uur duren. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een e-mail naar het secretariaat: info@nvsm.nl

Tijdens deze ledenvergadering willen wij nadrukkelijk met u in gesprek gaan over de toekomst van onze vereniging. NVSM ziet zich geplaatst voor een aantal forse uitdagingen voor de (nabije) toekomst. Het gestaag dalende ledenaantal heeft het bestuur genoopt tot het opstellen van een aantal toekomstscenario’s waarbij uw feedback en input van groot belang is. Daarom is uw deelname aan deze ALV zeer gewenst.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en worden de vergaderstukken alsmede de inloggegevens u kort voor aanvang van de ALV toegestuurd.

Wij rekenen op uw deelname!

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement


Marcel Fabrie 
secretaris