Smart tools voor onderhoud in de procestechnologie


Smart tools voor onderhoud in de procestechnologie
Asset owners in de procesindustrie willen hun installaties zo betrouwbaar mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten draaiende houden. Inspectie en onderhoud zijn hierbij onvermijdelijk, maar de regels op het vlak van veiligheid en milieu worden steeds strenger. Om deze uitdagingen te tackelen, ging het Nederlandse KicMPi de voorbije vijf jaren binnen het 'Smart Tooling'-project op zoek naar innovatieve oplossingen met drones, robotica en smart glasses. Met het afronden van dit Vlaams-Nederlandse Interreg-project zijn nu ook de resultaten binnen de verschillende deelprojecten bekend.

Het Smart Tooling-project liep van begin 2016 tot eind 2020. Het was een Vlaams-Nederlands Interreg-project, met Europese subsidies om de ontwikkeling van innovaties te ondersteunen. Het Nederlandse KicMPi (Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie) trad hierbij op als projectverantwoordelijke, in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen, branche-organisaties, asset owners en natuurlijk ook tal van technologiebedrijven uit beide regio's.
Er werden acht deelprojecten opgezet, onderverdeeld in vier clusters.  
- Drones voor inspectie (wanddiktemeting met een drone in een besloten ruimte van bijvoorbeeld een industriele tank)
- Inspectierobots (volautomatische inspectie in leidingen)
- Werkplaatsrobotica (ondersteuning op afstand met smart glasses)
- Cleaningrobot (voor het te reinigen en inspecteren van besloten ruimten)

De algemene doelstelling van deze nieuwe of doorontwikkelde 'smart tools' is om onderhoudspersoneel in de procesindustrie in staat stellen om hun werkzaamheden veiliger en efficiënter, of dus 'slimmer' uit te voeren ten opzichte van de huidige werksituaties. De uiteindelijke projectresultaten varieerden van werkende prototypes tot innovatieve werkmethoden. Die werden op 19 november 2020 voorgesteld en becommentarieerd tijdens een online slotevent. Na de videodemonstraties van elk deelproject hielden Jan Mol (projectmanager Smart Tooling) en Pieter Raes (algemeen directeur KicMPi) telkens een diepte-interview met de betrokken projectpartners over het belang, de mogelijke toepassing en eventuele vervolgstappen van de voorgestelde innovaties.

Bron: npt.pmg.nl