Industriecoalitie vraagt Tweede Kamer samen instroom in technische opleidingen te vergroten

In een brief aan de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roepen Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland en Bouwend Nederland (de Industriecoalitie) de Tweede Kamerleden op om samen te zorgen voor meer instroom in technische opleidingen. Verder wordt er gevraagd om een versteviging van de route praktijkleren in het mbo, het versterken van wetenschap en technologie in het funderend onderwijs en het realiseren van een doorbraak op leven lang ontwikkelen.

In de brief schrijft de Industriecoalitie dat investeren in opleiden belangrijker dan ooit is. “We willen jongeren een goede startpositie op de arbeidsmarkt geven, professionals van werk naar werk helpen en met elkaar in staat zijn om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken”, licht Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie toe. “Daar is uitstekend onderwijs voor iedereen voor nodig. Techniekonderwijs verdient daarbij extra aandacht. Goed opgeleide vakmensen met de juiste skills, met een blijvend bestendige arbeidsmarktpositie, zijn voor ons land van levensbelang om Nederland.”

Er wordt opgeroepen tot meer regie op instroom en onderwijsaanbod, een extra stimulans voor de Subsidie Praktijkleren en een duurzame investering in wetenschap en technologie in het funderend onderwijs. Kleiboer: “Ons voorstel is dat de overheid onze inzet in het funderend onderwijs matcht. Om met elkaar scherper toe te werken naar de doelen die we ons stellen, willen wij als bedrijfsleven samen met de overheid resultaatafspraken maken voor het programma Jetnet/Technet, inclusief de W&T netwerken.”

Ook wordt gevraagd om visie, regie en randvoorwaarden voor een leven lang ontwikkelen. Om de maatschappelijke uitdagingen op te lossen, hebben we iedereen nodig. Het kabinet heeft dan ook veel geld gereserveerd voor ‘van werk naar werk trajecten’. De sleutel tot succes bij de inzet van dit geld is een gezamenlijke aanpak. “We verwachten vanuit de overheid visie, regie en de juiste randvoorwaarden, zodat we samen concrete stappen naar een leven lang ontwikkelen te kunnen zetten. Het huidige aanbod van regelingen is versnipperd en niet altijd duidelijk”, aldus Kleiboer.

Bron: Koninklijke Metaalunie