Werkgeversorganisaties en banken positief over kabinetsplannen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zijn tevreden over de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen van het kabinet. „Deze rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen”, aldus de nieuwe voorzitter van de VNO-NCW Ingrid Thijssen. Ze vindt de keuze om te investeren in plaats van bezuinigen, zoals gedaan werd tijdens de vorige economische crisis, „heel verstandig”.

Wel is het een probleem dat sommige ondernemers buiten de steunregelingen vallen, aldus voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof. Daarnaast benadrukt hij de noodzaak voor het oplossen van de huidige stikstofproblemen. „Dat mag geen dealbreaker worden voor investeringen in infrastructuur en woningbouw.”

De NVB vindt het „goed dat het kabinet de steunmaatregelen voortzet en de eigen begrotingsregels tijdelijk soepel toepast”. Ook zegt de vereniging dat banken positief zijn over het Nationaal Groeifonds. „Juist voor grootschalige, innovatieve projecten is de overheid hard nodig om een steun in de rug te geven”, aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Bron: nrc.nl