Voorspellend onderhoud onderbenut

Zo'n 47 procent van de leidinggevenden in industriële bedrijven blijkt goed bekend met de mogelijkheden van predictive maintenance. Dat blijkt uit een onderzoek van Axians, dat met PanelWizard de toepassing van predictive maintenance onderzocht en daarvoor 211 managers ondervroeg, allen leidinggevenden in productie- en industriële bedrijven. 

Interesse maar onvoldoende kennis

De interesse in het thema is er wel degelijk, want goed twee derde van de leidinggevenden ziet het zitten om de technologie binnen de eigen organisatie toe te passen. Maar dat vertaalt zich lang niet altijd in de praktijk. Slechts een derde van de respondenten vindt dat de eigen organisatie voldoende gebruikmaakt van predictive maintenance. ‘Onvoldoende kennis’ is met afstand de meest gekozen reden om geen gebruik te maken van predictive maintenance. Dat staat in schril contrast met het feit dat slechts drie op de tien managers aangeeft hulp nodig te hebben bij de implementatie, terwijl 37 procent externe hulp afwijst en de overige respondenten er geen mening over hebben. Een externe specialist kan nochtans helpen bij het verzamelen van voldoende data - dit is het op één na grootste struikelpunt - bij het gebrek aan een goede business case en bij het maken van de vertaalslag naar de praktijk.

Duidelijke strategie ontbreekt

Nog niet de helft van de bedrijven zette reeds de eerste noodzakelijke stap: actief data verzamelen uit machines. Nog minder hebben een duidelijke strategie rond predictive maintenance. Velen ervaren het als lastig om relevante stuurinformatie te halen uit verzamelde machine- en productiedata.

Downtime als grootste bedreiging

Bijna twee derde van de respondenten downtime van machines als een van de grootste bedreigingen van hun organisatie. En vier op de tien leidinggevenden in de industrie bestempelt de gemiddelde downtime van machines in hun bedrijf als ‘te lang’. Tegelijkertijd is er wel een groot bewustzijn van mogelijkheden om de downtime van machines te verkorten. De grote interesse van de managers in het gebruik van predictive maintenance stemt wat dat betreft hoopvol.

Bekijk het rapport (aanmelden verplicht).

Bron: T.I.M.