Initiatief behoud technische vakmensen in Utrecht

Verschillende partners in de provincie Utrecht zetten samen met het bedrijfsleven in op het behoud van technische vakmensen. Met het project ‘De techniek samen de crisis door’ zorgen de Provincie Utrecht, Technologieraad Regio Utrecht en Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek ervoor dat nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde vakmensen zijn voor de economische opgaven als de energietransitie. Techniek Nederland is één van de partners in het Servicepunt Techniek.

Krimp en groei

In toenemende mate worden de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en medewerkers in de techniek zichtbaar. Zo neemt het aantal banen door deze crisis in de techniek af en daarmee verdwijnen ook leer-werkplekken voor vooral MBO studenten. Daarnaast neemt ook het aantal technisch opgeleiden toe, dat niet meer zeker is van werk in de sector.

Tegenover deze krimp zijn er ook technische sectoren waar personeelstekorten groeien. Daarnaast zal de vraag naar gekwalificeerd technisch personeel op langere termijn hoog blijven, gezien de grote opgaven vanuit onder meer de  energietransitie en de bouwopgave. Om deze opgaven te kunnen realiseren, moeten vakmensen worden behouden en (toekomstige) personeelstekorten worden voorkomen.

Initiatieven

Om het behoud en de instroom van personeel in de techniek te optimaliseren wordt onder meer een supportlijn ingericht waar werkgevers en werknemers met vragen terecht kunnen. Daarnaast gaan arbeidsmarktcoaches deelnemers begeleiden bij het vinden van een passende baan binnen de technische sector. Ook bemiddelen deze coaches MBO studenten in de techniek bij hun zoektocht naar een leerwerkplek of stageplaats. De coaches hebben 300 vouchers te verdelen die ingezet kunnen worden  voor oriëntatie in de technische sectoren, voor het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en voor scholing.

Gedeputeerde Economie provincie Utrecht Robert Strijk: “De veranderingen in de economie dwingen bedrijven, onderwijs en overheid na te denken over de arbeidsmarkt van de toekomst. Daaruit blijkt dat sommige techniek sectoren het lastig hebben of zelfs krimpen terwijl andere sectoren juist groeien en daardoor een tekort een opgeleid personeel hebben. Dit is belangrijk voor de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de provincie staat. Ik ben er dan ook trots op dat de provincie en partners daar wat aan kunnen doen.”

Uitvoering

Het project ‘De techniek samen de crisis door’ is op 1 juli 2020 gestart en zal medio januari 2021 afgerond worden. De provincie Utrecht financiert het volledige project voor ruim 400.000 euro. Het Servicepunt Techniek zal het project uitvoeren. Dit servicepunt is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties, O&O fondsen, WerkgeversServicepunten, leerwerkloketten en het UWV.

Meer informatie over het project is te vinden op www.sptmidden.nl of via info@sptmidden.nl

Bron: Techniek Nederland