Invoeringsdatum Veiligheid in Aanbestedingen uitgesteld naar 2022 in verband met coronacrisis

De beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen van 1 januari 2021 wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022. Door deze crisis zijn audits op de Veiligheidsladder grotendeels stilgevallen en hebben Health Safety Environment (HSE)-afdelingen in de bouw begrijpelijkerwijs prioriteit gegeven aan de gezondheid van medewerkers.

Inmiddels tekenen de contouren van de 1,5 meter economie zich af. Audits kunnen weer opgepakt worden: bij bedrijfs- en projectbezoeken kan worden aangesloten op het protocol 'Samen Veilig Doorwerken' in de bouw en een deel van de activiteiten kan eventueel op afstand. Dat protocol is intussen zover ingedaald in de bouwpraktijk dat ook HSE-afdelingen weer ruimte krijgen voor andere zaken. Het werken in 1,5 meter economie zal minder efficiënt zijn dan voorheen. Daarom is gekozen om zo snel mogelijk, maar met een ruime marge, duidelijkheid te bieden over de invoeringsdatum.

Op de website van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vindt u meer informatie.

Bron: Techniek Nederland