Hoe investeren landen in robotica-onderzoek?

De corona-crisis benadrukt de belangrijke bijdrage die robots leveren aan de industrie en aan de samenleving. Onderzoeksfinancieringsprogramma's (R&D) zijn van vitaal belang om deze ontwikkelingen mogelijk te maken en verder te ondersteunen: nieuwe technologieën, zoals Artificial Intelligence, big data en 5G, zijn de drijvende kracht achter overheidsfinanciering in Azië, Europa en Amerika. Wat zijn de doelen van de officieel gestuurde onderzoeksfinancieringsprogramma's van de overheid en wat kunnen we leren van deze bevindingen? Dit is onderzocht door de International Federation of Robotics en gepubliceerd in de nieuwe whitepaper 'World Robotics R&D Programs'.

"Ieder land heeft zijn eigen kenmerken van robotprogramma's op basis van zijn specifieke achtergrond en geschiedenis", zegt Prof. Dr. Jong-Oh Park, vice-voorzitter IFR Research Committee en lid van de Raad van Bestuur. "Daarom zien we dat roboticaprogramma's die door de meest geavanceerde robotica-landen zijn opgezet, een heel andere strategische focus hebben."

Robotica R&D programma's - officieel gedreven door overheden

Het strategisch plan Made in China 2025 komt als een blauwdruk om de productiecapaciteiten van de Chinese industrieën te upgraden. Dit omvat geavanceerde robots die tot de top 10 van de kernindustrieën behoren. In het ontwikkelingsplan voor de robotindustrie zijn de doelstellingen voor China in 2020 vastgelegd, waaronder: (1) het ontwikkelen van drie tot vijf wereldwijd concurrerende robotfabrikanten, (2) het creëren van acht tot tien industriële clusters, (3) het bereiken van 45% van het binnenlandse marktaandeel voor China's high-end robots, en (4) het verhogen van China's robotdichtheid tot 100 robots per 10.000 werknemers. Uit ‘World Robotics’ blijkt dat China in 2018 een robotdichtheid van 140 eenheden per 10.000 werknemers in de productie-industrie heeft bereikt. In 2019 investeerde de Chinese overheid 577 miljoen dollar in de ontwikkeling van intelligente robots.

De Nieuwe Robotstrategie in Japan is een belangrijk beleid van de Abenomics Growth Strategy. Het robotgerelateerde budget voor 2019 is verhoogd tot 351 miljoen dollar, met als doel om van Japan het innovatiecentrum voor robots in de wereld te maken. Het actieplan omvat zowel de industrie als belangrijke dienstensectoren zoals de gezondheidszorg, de landbouw en de infrastructuur. Volgens ‘World Robotics’ is Japan de grootste industriële robotfabrikant ter wereld en leverde het 52% van het wereldwijde aanbod in 2018.

De ‘Intelligent Robot Development and Supply Promotion Act’ van Korea zet zich in voor de ontwikkeling van de robotindustrie in Korea als kernindustrie in de vierde industriële revolutie. Het derde basisplan voor intelligente robots dat in 2019 werd gepubliceerd, bevordert de systematische selectie en concentratie van veelbelovende publieke en private sectoren. Focusgebieden zijn: productiebedrijven, geselecteerde dienstenrobotgebieden - inclusief gezondheidszorg en logistiek, de volgende generatie sleutelcomponenten en belangrijke robotsoftware. Het robotgerelateerde budget voor 2020 bedraagt 126 miljoen dollar. ‘World Robotics’ liet een nieuw record zien van ongeveer 300.000 operationele industriële robots in de Republiek Korea in 2018 (+10%). Binnen vijf jaar heeft het land het aantal operationele industriële robots verdubbeld. Na Japan en China staat het land in 2018 op de derde plaats.

Robotprojecten die worden gefinancierd door Horizon 2020, het achtste kaderprogramma van de Europese Unie, vertegenwoordigen een breed scala aan onderzoeks- en innovatieonderwerpen - variërend van productie, commercieel en gezondheidszorggebruik tot consumenten-, transport- en agrofoodrobots. Via dit programma verstrekt de EC naar schatting 780 miljoen dollar aan financiering voor roboticaonderzoek en -innovatie gedurende de looptijd van zeven jaar. De belangrijkste onderwerpen van het werkprogramma 2018-2020 hebben betrekking op de digitalisering van de industrie door middel van robotica, robotica-toepassingen op veelbelovende nieuwe gebieden en kerntechnologieën voor robotica zoals AI en cognitie, cognitieve mechatronica, sociaal coöperatieve mens-robotinteractie en op modellen gebaseerde ontwerp- en configuratiehulpmiddelen met een totaal budget van 173 miljoen dollar.

Als onderdeel van zijn High-Tech Strategie ondersteunt Duitsland het gebruik van nieuwe digitale technologieën binnen de industrie en de overheid. Het 'PAiCE'-programma met een financieringsbudget van 55 miljoen dollar over vijf jaar legt de nadruk op de ontwikkeling van digitale industrieplatforms en de samenwerking tussen bedrijven die deze platforms gebruiken. De op robots gerichte projecten zijn met name gericht op het creëren van platforms voor service robotica oplossingen in de verschillende relevante toepassingsgebieden, waaronder service, logistiek en productie. Duitsland is de vijfde grootste robotmarkt ter wereld en nummer één in Europa, gevolgd door Italië en Frankrijk. In 2018 steeg het aantal verkochte robots met 26% tot bijna 27.000 eenheden - een nieuw record.

Het National Robotics Initiative (NRI) in de VS werd gelanceerd voor fundamenteel robotica O&O met steun van de Amerikaanse overheid. De belangrijkste doelstellingen zijn gericht op fundamentele wetenschap, technologieën en geïntegreerde systemen die nodig zijn om een visie te bereiken van alomtegenwoordige collaboratieve robots die de mens in elk aspect van het leven bijstaan. Bovendien wordt in NRI-2.0 samenwerking tussen de academische wereld, de industrie, non-profitorganisaties en andere organisaties aangemoedigd. Het budget van NRI voor 2019 is 35 miljoen dollar. Aanvullende robotica financiering voor toepassing in defensie en ruimtevaart wordt verstrekt via het Department of Defense (DoD) en het Mars Exploration Program. Volgens 'World Robotics' zijn de robotinstallaties in de Verenigde Staten voor het achtste jaar op rij toegenomen tot een nieuwe piek in 2018. Wat de jaarlijkse installaties betreft, heeft het land de derde plaats overgenomen van de Republiek Korea.

Bron: VISION+ROBOTICS