Protocol corona-veilig werken in bouw en techniek

Om te voorkomen dat niet de hele economie stil komt te liggen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken in overleg met de bouw- en transportsector een protocol opgesteld om het werk in de bouw en transport tijdens de coronacrisis op een veilige manier uit te voeren.

Zo moet er een ‘coronaverantwoordelijke’ worden aangewezen die aanwezig is op de werkvloer en toezicht houdt. Planners moeten medewerkers zoveel mogelijk in dezelfde teams laten werken voor de komende periode. En lunchen mag alleen nog in de buitenlucht, tenzij een medewerker alleen werkt.

Klik hier voor het protocol 'Samen veilig doorwerken'. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Bron: Performa HR / Rijksoverheid