Testen en vervangen gehoorbescherming

Hoe vaak moet gehoorbescherming gecontroleerd en vervangen worden? Het SER Arboplatform geeft antwoord. Hoe schadelijk geluid is hangt af van hoe vaak en hoe lang de blootstelling is. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. En bij geluiden van 120 decibel kan zelfs acute gehoorschade ontstaan.

Een praktische vuistregel: sta je 1 meter bij iemand vandaan en moet je je stem verheffen om elkaar te kunnen verstaan, dan is het geluid harder dan 80 dB(A).

Gevolgen van lawaai

Blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan onder andere leiden tot lawaaidoofheid. Uit de kerncijfers beroepsziekten 2019 blijkt dat van alle meldingen van gehoorschade in 2018, 77% betrekking had op lawaaidoofheid en 21% op tinitus (‘oorsuizen’). Ook de kans op ongevallen neemt toe doordat bijvoorbeeld waarschuwingssignalen niet gehoord worden.

Wanneer is gehoorbescherming noodzakelijk?

Volgens het Arbobesluit is 80 decibel - dB(A) - de maximale blootstelling voor een werknemer die vijf dagen per week 8 uur werkt. Boven 80 dB(A) wordt gehoorbescherming aanbevolen en boven 85 dB(A) is gehoorbescherming verplicht.

Keuze gehoorbeschermers op de werkvloer

Gehoorbescherming op de werkvloer moet geluid dempen tot onder de grens van 80 decibel. Omgevingsgeluiden die op gevaar kunnen duiden moeten nog wel hoorbaar zijn. Ook moeten werknemers met elkaar kunnen communiceren zonder dat zij de gehoorbescherming af of uit moeten doen.

Levensduur gehoorbescherming

De levensduur van gehoorbescherming in het algemeen is circa 2 tot 4 jaar, ervan uitgaande dat ze tijdens werktijd continu worden gedragen.

Voorkom gehoorschade

Werkgevers kunnen werknemers beschermen tegen schadelijk geluid, bijvoorbeeld door lawaai te verminderen en gehoorbeschermers te verstrekken. Maar werknemers hebben ook zelf verplichtingen (Artikel 11 Arbobesluit). Het is daarom belangrijk dat zij daadwerkelijk gebruik maken van de geboden gehoorbescherming. Daarnaast kunnen werknemers geadviseerd worden om ook gehoorbescherming in hun vrije tijd te gebruiken.

Bron: NEN/SER