Aantal vaste contracten blijft voorzichtig stijgen

5,6 miljoen werknemers hadden in het laatste kwartaal van 2019 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren per week. Dat is 205 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam juist af. Werkgevers kozen vooral minder vaak voor de inzet van uitzendkrachten.
Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2019 kwamen er opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. In het derde kwartaal was het aantal werklozen juist licht gestegen.
Aan het einde van het jaar stond het aantal werklozen op 316 duizend en moesten werkgevers 291 duizend vacatures zien in te vullen.

Meer banen voor werknemers en zelfstandigen

In het vierde kwartaal kwamen er 33 duizend werknemersbanen bij, waardoor het totaal op ruim acht en een half miljoen kwam. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met veertienduizend en kwam uit op ruim 2,1 miljoen. De toename bij de banen van zelfstandigen is na het eerste kwartaal van 2015 niet zo hoog geweest.
Al bijna zes jaar achtereen groeit het aantal banen elk kwartaal. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er ruim een miljoen banen bij gekomen.

Meer gewerkte uren

Niet alleen het aantal banen nam toe in het vierde kwartaal, ook het aantal gewerkte uren steeg. Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2019 in totaal bijna 3,5 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,8 procent meer dan een kwartaal eerder.
Per baan wordt gemiddeld 25 uur per week gewerkt. Omdat een grote groep werkenden meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 28 uur per week aan het werk, na aftrek van vakantiedagen en ziekteverzuim.
Mannen werkten gemiddeld 32 uur per week, vrouwen 23 uur per week.

Verdere daling flexibele contracten

De daling van het aantal flexwerkers zet door. In het afgelopen kwartaal hadden 1,9 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie, 102 duizend minder dan een jaar eerder. Deze daling kwam vooral door een afname van het aantal uitzendkrachten en het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband.
Tot 2019 groeide het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie vrijwel ononderbroken.

Uitzendbranche levert in

In alle sectoren neemt het aantal banen toe. Met één opvallende uitzondering: de uitzendbranche. Bij uitzendbureaus gingen in het laatste kwartaal van 2019 duizend banen verloren. In heel 2019 is het aantal banen in deze bedrijfstak met vijftienduizend gedaald. In 2018 steeg het aantal banen in deze sector nog met 27 duizend banen en in 2017 zelfs met 75 duizend.

Bron: PW.