Nieuwjaarstoespraak 2020 door Roeland Staal

Beste mensen.

In de eerste plaats wil ik jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid en belangstelling voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de NVSM.

Ieder jaar proberen we er een bijzonder tintje aan te geven en jullie iets aan te bieden waarin een link gelegd kan worden naar de service-industrie. Daarbij zoeken we bij voorkeur naar een locatie die interessant is, inspirerend en liefst ook niet alledaags.

Ziggo Dome is naar onze mening zo’n locatie en dan met name met aandacht voor dat wat er zich achter de schermen afspeelt.

Een omgeving vol techniek en een theater waar niets aan het toeval mag worden overgelaten. Shows moeten zonder technische problemen en volledig volgens een vastgesteld scenario kunnen worden gerealiseerd. Artiesten, bezoekers, personeel… ze moeten zich er allemaal veilig kunnen voelen in een comfortabele en verantwoorde en gezonde atmosfeer. Zo’n grote uitspanning moet ook voldoen aan heel veel regels en continuïteit is afhankelijk van de nodige certificaten waar jaarlijks, en soms vaker dan dat, controle op plaatsvindt.

We hebben er een groot deel van mogen ervaren tijdens onze interessante rondleiding.

Wat 2019 betreft kunnen we terugkijken op een jaar waarin het de meeste bedrijven voor de wind ging. Vaak goed gevulde orderportefeuilles, betere marges en steeds meer bedrijven die het nut en de voordelen zien van samenwerken in de keten.
Samenwerkingsvormen die vast en zeker ook ontstaan door schaarste op de arbeidsmarkt, sterk toenemende technische complexiteit, druk op noodzakelijke, vaak technische aanpassingen, veelal om ook klimaatdoelstellingen te halen. Alleen redden we dat niet meer, we zullen het moeten vinden in constructieve oplossingen en samenwerking.

Ook zien we dat startups en scaled-ups een steeds belangrijker rol gaan spelen. Hun wendbaarheid, hun creativiteit en de noodzaak die jongeren / millennials als geen ander zien om niet langer af te wachten maar om in actie te komen, brengt een hoop in beweging. Samen werken met de grote corporates is daarbij vaak noodzaak om over voldoende financiële draagkracht te beschikken en ideeën om te zetten in te realiseren projecten.

De NVSM speelt in op deze ontwikkelingen. Dat doen we door ontwikkelingen in de markt te volgen en daarbij de relaties te herkennen naar servicemanagementprocessen, onderhoud- en beheersaspecten en de invloed op het realiseren van de technische dienstverlening.

De ambitie is om verder te kijken dan alleen naar tooling, de processen an-sich of de invloed op life cycle en planningsaspecten. We mogen vaststellen dat er over de laatste decennia al heel veel is ontwikkeld en er een groot aanbod is van kennis, ervaring en middelen.
Daarom kijken we graag een slag dieper. De probleemstellingen van vandaag die morgen een belangrijke invloed kunnen hebben op de servicemarkt. Daarmee kunnen we het verschil maken en van betekenis zijn voor de bedrijven in de technische dienstverlening.

Zo dwingen bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen ons om na te denken over circulariteit, CO2 -reductie, omgang met retourstromen en de materialen op verantwoorde wijze weer hoogwaardig terugbrengen in de keten.

Architect Thomas Rau heeft daarom het initiatief genomen om het materiaalpaspoort te introduceren, een ontwikkeling van Madaster Foundation. Hiermee worden met name de bouwmaterialen gedurende de levensduur van een gebouw geregistreerd op basis van onder andere financiële waarde, levensduur en kwaliteit.

De bedoeling is om op die manier zoveel mogelijk afval te elimineren, het terug te brengen in de grondstoffenketen en/of materialen weer te hergebruiken. Op die manier moeten we in de toekomst in staat zijn om op slimmere en verantwoordde manier te ontwerpen en te construeren en daarmee zelfs kosten te besparen.

Assetmanagement krijgt daarmee een andere dimensie. We moeten anders leren denken, anders leren ontwerpen en anders leren omgaan met de inzet van grondstoffen en de materialen die we toepassen. Op die manier komen we tot circulair bouwen.
De informatie in BIM of in assetmanagementsystemen kunnen we verrijken met extra informatie over toegepaste materialen en grondstoffen op basis van financiële waarde, levensduur en kwaliteit.

En wat te zeggen van de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Nederland van het gas af, mobiliteit op basis van elektriciteit of waterstof, nieuwe vormen van energieopwekking et cetera. Het biedt heel veel kansen, zowel in ontwerp, in gebruik en ook met betrekking tot nieuwe serviceoplossingen. Het betekent ook een uitdaging om voldoende opgeleide medewerkers te vinden, die mee kunnen in de nieuwe technologieën en over een klantgerichte mentaliteit beschikken. Die naast hun technische expertise ook op kunnen treden als een trusted advisor.

Wat kunnen we leren van andere domeinen als de technische dienstverlening? Waar komen andere werelden bij elkaar en wat betekent dat met betrekking tot services?
Ook daar willen we aandacht aan besteden en met name in het komende congres op 10 juni waar we in zullen gaan op wat we nog meer kunnen leren van andere vormen van dienstverlening in andere domeinen als alleen de technische dienstverlening. Het thema is dan ook “Service over borders”.

Houdt die datum dus vast in gedachte. We organiseren dit centraal in Nederland, namelijk in Leusden, waar we te gast zijn in het theater van AFAS.

Dat we ook nadenken over onze toekomst als vereniging en hoe we toegevoegde waarde kunnen blijven leveren voor onze leden is ook een feit.

We hebben daarvoor initiatieven ontwikkeld en maken gebruik van onderzoeksresultaten die zijn gepubliceerd over de houdbaarheid en de toekomst van vak- en brancheverenigingen. Daarin willen we ook inspelen op de behoefte naar kennisdeling bij young potentials, de millenials die anders aankijken tegen de wat gedateerde vormen van een vakvereniging.
Maar ook maken we ons wat zorgen over het invullen van de bestuursfuncties en het feit dat er een dringende noodzaak is om nieuwe bestuursleden aan te laten sluiten. Ik maak dan ook graag van deze gelegenheid gebruik om een oproep te doen om ons bestuur te komen versterken.

Jullie gaan daar zeker nog meer van horen de komende tijd en in de tussentijd stoppen we de nodige energie in het beter zichtbaar maken van NVSM. We zijn van mening dat we meer dan genoeg kunnen betekenen voor en met elkaar als het gaat om servicemanagement.

Ik wil hiermee besluiten en jullie namens het bestuur veel succes wensen voor dit jaar en vooral plezier in het werk, tevreden klanten en tevreden medewerkers.

Een heel goed jaar!

 

Foto's van de Nieuwjaarsbijeenkomst zijn te zien in de Fotogalerij 

Links naar achtergrondinformatie over Ziggo Dome

Het gebouw: https://www.dearchitect.nl/
Er waren wat vragen tijdens de rondleiding over huur e.d. Via deze link krijgt men meer inzicht in de kosten en opbrengsten voor o.a. de artiest: https://www.mojo.nl/
Het klimaat: https://www.danfoss.com/
Leveranciers: https://www.regioinbedrijf.nl/
Van Droom naar Dome: https://www.vodafoneziggo.nl/