Woord van de voorzitter

Een nieuw verenigingsjaar ligt voor ons.
In 2019 bestond NVSM 40 jaar. Daar hebben we uiteraard bij stil gestaan en we hebben kunnen vaststellen dat er in die 40 jaar op het gebied van de technische dienstverlening ongelofelijk veel veranderd is. Door een maximale performance te realiseren in de dienstverlening, kan het positieve verschil worden gemaakt en is het voor de meeste bedrijven één van de belangrijkste factoren om succesvol te zijn.

NVSM heeft daarin geen onbelangrijke rol gespeeld. Als platform voor het delen van kennis, het organiseren van congressen en masterclasses, het meewerken aan onderzoeken op het gebied van service en door middel van vele andere activiteiten, heeft NVSM met haar leden een prachtige ontwikkeling doorgemaakt.

Het komend jaar zullen we ons samen met onze leden ook richten op de toekomst van onze vereniging. Waar kunnen we toegevoegde waarde blijven leveren voor onze leden en hét platform zijn voor service gerelateerde vraagstukken en als netwerkorganisatie de servicemanagers blijven faciliteren?

Wij, als bestuur, kijken weer uit naar een nieuw en inspirerend verenigingsjaar en we hopen jullie te ontmoeten op onze Nieuwjaarsbijeenkomst bij Ziggo Dome op 15 januari 2020. 

Voor ieder een heel goed, succesvol en fijn 2020 gewenst!

Namens het bestuur,

Roeland Staal
Voorzitter NVSM