Universiteit Utrecht wil meer ai-studenten opleiden

De Universiteit Utrecht wil het aantal plekken voor studenten voor de studierichting Kunstmatige Intelligentie vergroten. Op dit moment zijn er 150 opleidingsplaatsen. De universiteit wil van die numerus fixus af en investeert de komende vier jaar drie miljoen euro extra in onderwijscapaciteit en onderzoek.

Dat meldt de universiteit in een nieuwsbericht. Het is niet bekend om hoeveel extra opleidingsplekken het gaat. Door capaciteitsproblemen geldt voor de bachelor vanaf dit collegejaar een maximum van 150 studenten. In januari 2019 stond de teller van het aantal aanmeldingen op 323, ruim het dubbele aantal studenten dat nu kan starten.

Onwenselijke situatie

Volgens rector Henk Kummeling is die situatie onwenselijk voor een opleiding waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Kummeling: ‘Ai is een focusgebied van de Universiteit Utrecht en potentieel een belangrijk element in de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research’.

De betrokken faculteiten: Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen hebben samen met het college van bestuur een plan gemaakt. Er wordt de komende vier jaar ruim drie miljoen euro extra uitgetrokken om medewerkers aan te stellen. ‘De helft van het geld wordt besteed om de onderwijscapaciteit te vergroten. De andere helft wordt besteed aan extra onderzoekstijd voor het personeel’, licht de universiteit toe.

Ethische en menselijke kant

De belangrijkste onderdelen in het interdisciplinaire onderzoek naar ai bij de UU houdt verband met ai-toepassingen gericht op mens en maatschappij, door de universiteit aangeduid als human-centered artificial intelligence. ‘Dat onderzoek concentreert zich op het programmeren van intelligentie, maar ook op de sociale, ethische en menselijke kant’, schrijft de universiteit.

AI hoofdthema ict-vakbeurzen Jaarbeurs

Het hoofdthema van de vakbeurzen Infosecurity,  Data & Cloud Expo is Artificial Future. Tijdens die vak beurzen die 30 en 31 oktober 2019 plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht gaan meerdere sprekers in op het onderwerp ai.

Bron: Computable