Tweesporenbeleid voor maximale preventie blootstelling gevaarlijke stoffen

Versterking van het preventiebeleid en intensivering van toezicht en handhaving moeten leiden tot maximale preventie van blootstellingen aan chroom VI en andere gevaarlijke stoffen op de werkplek. Dat zeggen minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ark (SZW).

De twee sporen sluiten aan bij de aanbevelingen van de inhoudelijke klankbordgroep 'Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC'. De aanbevelingen van de klankbordgroep zijn:

  • zorgen voor een proactieve in plaats van een reactieve aanpak ten behoeve van maximale preventie van riskante blootstellingen op de werkplek
  • het versterken van de arbobeleidscyclus
  • meer samenwerking tussen arboprofessionals
  • een voldoende uitgerust toezicht

Versterken preventiebeleid

Het Programma 'Preventie Beroepsziekten' richt zich op bewustwording en het ondersteunen van werkgevers in hun aanpak. In het programma worden samen met branches en beroepsgroepen effectieve interventies opgesteld en geïmplementeerd. Ook wordt bestaande kennis beter toegankelijk gemaakt en wordt het ontwikkelen en toepassen van innovaties gestimuleerd.

Daarnaast zal in 2019 nadrukkelijk worden gekeken naar het functioneren en de inrichting van de arbobeleidscyclus, met name in het midden- en kleinbedrijf, zoals vastgelegd in de arbeidsomstandighedenregelgeving. Voorstellen moeten bijdragen aan een betere toepassing van de arbobeleidscyclus en de totstandkoming en samenhang van de daarbij behorende drie verplichte instrumenten (de RI&E, individueel blootstellingsregister en het arbeidsgerelateerde gezondheidsdossier).

Op www.inspectieszw.nl is een tabel gepubliceerd met een overzicht van mogelijke technisch uitvoerbare beheersmaatregelen die benut kunnen worden bij het opstellen van een veilige werkwijze.

Bron: NEN / Inspectie SZW