Nieuwjaarstoespraak 2019

Hier volgt de tekst van de toespraak die NVSM-voorzitter Roeland Staal hield tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 17 januari in het Miele Experience Center in Vianen.

Beste mensen,

Voor wie ik nog niet in de gelegenheid was al persoonlijk het allerbeste toe te wensen voor dit nieuwe jaar, wil ik dat bij deze nog eens van harte uitspreken. Een lustrumjaar voor de NVSM, we bestaan inmiddels 40 jaar als vereniging, een prachtige mijlpaal.

We leven in een land waar de meesten van ons in welvaart en met een hoge mate van tevredenheid mogen genieten van al het moois om ons heen. Er zijn plekken op deze wereld waar het uitermate slecht gesteld is met de leefomstandigheden en we mogen ons rijk en gelukkig prijzen dat we hier in vrede en voorspoed leven.

Gezondheid is daarbij misschien wel het belangrijkste goed en ik wens jullie dat ook van harte toe.

Ook zakelijk gezien zitten we in een gunstig klimaat. Grootste uitdaging voor veel bedrijven is om de opdrachten gerealiseerd te krijgen en het serviceniveau op het gewenste niveau te houden of te krijgen. Schaarste op de arbeidsmarkt van vooral technische vaklieden speelt ons parten. Nieuwe medewerkers aantrekken en binnen kunnen halen is minstens zo’n grote uitdaging als onze pareltjes van medewerkers binnen te houden. Er wordt aan alle kanten getrokken aan het personeel waarin sprake is van grote schaarste. Vandaag werken ze nog voor ons, voor we het weten werken ze morgen voor de concurrent. Eens en te meer om ons te realiseren dat we niet alleen aandacht geven aan onze klanten, maar minstens zo belangrijk ook aandacht te geven aan onze medewerkers en ze perspectief bieden en ontwikkelingsmogelijkheden om te groeien binnen hun eigen vertrouwde werkomgeving en collega’s.
Afgelopen congres stond dan ook hoofdzakelijk in het teken van employee experience.

Ik sprak zojuist over het gunstige zakelijke klimaat. Economisch gezien gaat het nog steeds goed, ook al wordt ons voorgehouden dat de groei enigszins afneemt. Ook wordt deze wellicht ongunstig beïnvloed door Handelsakkoorden die onder druk staan en onzekerheden over de BREXIT. Waar we zeker ook mee te maken hebben is het klimaat en de gevolgen voor ons milieu. De weg naar een circulaire economie is nog een lange weg. Duurzaamheid en de energietransitie om van fossiele brandstof over te schakelen op alternatieve energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen met 49% in 2030 t.o.v. 2018 is een enorme uitdaging.

En wat betekent dat voor de technische dienstverleners en servicebedrijven in Nederland. Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie was daar duidelijk in en kwam met de volgende stelling:

“Het Haagse Klimaatakkoord moet vakonderwijs en werkgelegenheid in duurzaamheid centraal stellen”

De energietransitie stagneert voor een belangrijk deel door gebrek aan vakmensen. Nederland heeft maatschappelijke bèta’s nodig. Er zijn op dit moment veel groene banen voor blauwe boorden, alleen nog veel te weinig vakmensen. Zo berekende onderzoeks- en adviesbureau CE Delft in opdracht van de NVDE een te verwachte groei in werkgelegenheid van 11.000 banen per jaar voor het aardgasvrij maken van het bestaande woonbestand in Nederland. En dit geldt dan ook nog eens alleen voor de energietransitie, een onderdeel van de verduurzaming van de Nederlandse economie!

Ik ben dan ook van mening dat verduurzaming en de energietransitie ook als een kans gezien moet worden en daardoor nieuwe technologie, andere kennisgebieden en andere vormen van werkgelegenheid ontstaan. Die ontwikkelingen zien we al geruime tijd om ons heen ontstaan en veel bedrijven gaan ook al mee in die transformatie.
Het gaat niet alleen om hergebruik van materialen. Ook het langer gebruik maken in de vorm van duurzame materialen, duurzaam onderhoud en na gebruik op verantwoorde manier hergebruik mogelijk maken van bouwstoffen tot nieuwe grondstoffen.
Leveranciers en met name de maakindustrie wordt steeds meer gedwongen tot nadenken over gebruik en hergebruik van grondstoffen. Design thinking gaat dus verder als een maximale user experience, maar gaat ook over circulariteit.
Dit kan steeds meer leiden tot het leveren van de dienst i.p.v. het leveren van apparatuur of goederen. Een al langer bekend voorbeeld is het leveren van een wasvoorziening tegen een maandelijks bedrag, i.p.v. het leveren van een wasmachine. De leverancier is verantwoordelijk voor zowel de performance van het apparaat, net zo goed als het op verantwoorde manier weer afvoeren en ontleden van de apparatuur.
In de mobiliteitsoplossingen gaan we dit ook steeds meer zien. We gaan van eigendom naar gebruik en daarmee verplaats zich de verantwoordelijkheid over hergebruik van de reststoffen van het product van consument naar leverancier en producent.
Al deze ontwikkelingen hebben dus ook impact op de technische dienstverlening en de manier waarop onze medewerkers om moeten leren gaan met nieuwe technologie, andere / nieuwe vormen van dienstverlening  en nieuwe richtlijnen en normen.

Niet voor niets dat we het komende congres onder de titel, in analogie naar Charles Darwin “aanpassen of uitsterven” dan ook willen wijden aan de gevolgen van eerdergenoemde ontwikkelingen. Jullie kunnen je vanaf vrijdag al inschrijven voor dit inspirerende en interessante congres op een toepasselijke en verrassende locatie, Blue City in Rotterdam.

Dank voor jullie aandacht en ik proost zo graag met jullie op dit nieuwe jaar en wens jullie alle succes.

Roeland Staal,
voorzitter NVSM