Tweede ALV van 2018 op 22 november

Voorafgaand aan de Masterclass ‘Presteren met Partners’, die plaatsvond op 22 november bij de Rotterdam School of Management, werd de tweede Algemene Ledenvergadering van 2018 gehouden.

Naast het bestuur namen negen leden deel aan de vergadering. Zij blikten enerzijds terug op het jaar 2018 tot nu toe, en keken nog even vooruit  naar de ontwikkelingen tot eind van dit jaar. Uiteraard werd er ook aandacht gegeven aan de ontwikkelingen en events die voor 2019 staan geprogrammeerd of in gang zullen worden gezet.

De belangrijke thema’s waren onder meer de uitbreiding van het bestuur, de zittingstermijn van de huidige bestuursleden en de financiële vooruitzichten, gerelateerd aan de prognose van de begroting voor 2018.

Peter Leenhouts werd met algemene instemming als toetredend bestuurslid gekozen. Door verplichtingen in het buitenland kon Peter niet aanwezig zijn. We begroeten Peter van harte binnen het NVSM bestuur.

Door een langzaam teruglopend eigen vermogen binnen de vereniging, ziet het bestuur zich genoodzaakt om een aantal maatregelen te nemen die  moeten bijdragen aan een groeiend saldo. Enerzijds behelzen deze maatregelen het terugdringen van wat kosten, anderzijds zal het werven van nieuwe leden tot hogere inkomsten leiden. Ook het verhogen van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van € 525,00 naar € 540,00 werd met algemene stemmen goedgekeurd. Mede door meedenken van het secretariaatsbureau MOS om ook aan die kant kosten te besparen, is het bestuur erin geslaagd om met goede financiële vooruitzichten het nieuwe jaar  in te gaan.

Een verslag van de ALV is binnenkort tevens terug te vinden op onze website. Foto's van de ALV en de Masterclass zijn te vinden in de fotogalerij.