Algoritme peilt risico’s voor schepen en offshore-platforms

Ingenieurs van het MIT hebben een algoritme ontwikkeld dat snel kan inschatten met welke extreme gebeurtenissen een systeem of constructie te maken kan krijgen. Het is bedoeld voor bijvoorbeeld zeeschepen en offshore-platforms, die zomaar kunnen worden overvallen door een megagolf, een enorme storm of een andere extreme situatie.

Het algoritme simuleert de krachten en spanningen die extreme gebeurtenissen op een bepaalde constructie kunnen uitoefenen, door rekening te houden met de onderliggende dynamiek. "Zo kan je vanaf de voorlopige ontwerpfase beoordelen hoe een constructie zich zal gedragen ten opzichte van alle golven," zegt docent werktuigbouwkunde en ocean engineering Themistoklis Sapsis.

De techniek kan worden toegepast op elk complex systeem. Sapsis: "Bijvoorbeeld om het soort stormen te identificeren die ernstige overstromingen in een stad kunnen veroorzaken, en waar die overstromingen zich kunnen voordoen. Het kan ook worden gebruikt om te beoordelen welke belastingen op het elektriciteitsnet een black-out kunnen veroorzaken."

Miljoenen golven

Traditionele gezien bepalen ingenieurs het weerstandsvermogen van een constructie meestal door computersimulaties van bijvoorbeeld een golf uit een bepaalde richting, met een bepaalde hoogte, lengte en snelheid. Deze simulaties zijn zeer complex, omdat ze niet alleen de golf zelf modelleren maar ook de interactie met de constructie.

Deze risicoanalyse simulaties zijn op zich heel nauwkeurig en zouden kunnen voorspellen hoe een constructie op elk mogelijk incident reageert, behalve dat ingenieurs dan miljoenen golven moeten simuleren. Een proces dat maanden in beslag kan nemen. Sapsis' algoritme identificeert eerst snel de ‘belangrijkste' of ‘meest informatieve' identificeren, zodat alleen deze de simulatie hoeft te doorlopen.

Bron: engineersonline.nl