Nieuwe brandstofstickers voor motorvoertuigen

Vanaf 12 oktober 2018 is het in Europa wettelijk verplicht om bij tankstations de symbolen ruit, cirkel, vierkant op alle brandstofzuilen en -vulpistolen aan te brengen. Met de afspraken gemaakt door de overheid, marktpartijen en NEN (CEN/TC 441) in de norm NEN-EN 16942, wordt het een stuk eenvoudiger.

Het wordt in de hele Europese Unie verplicht om aanvullende brandstofstickers te plaatsen. Dit gebeurt dan als extra indicatie op de brandstofpompen, in de onderhoudsboekjes en in de buurt van de brandstofkleppen van nieuwe voertuigen (auto’s, bestelbussen, bussen, trucks, brom- en snorfietsen en motorfietsen). In Nederland, maar ook in andere EU lidstaten, treft u op de brandstofpompen de stickers aan als aanvullende informatie.

De inhoud van de pomp verandert door de nieuwe stickers niet. 

Bij voertuigen, aangekocht ná 12 oktober 2018 staat in het onderhoudsboekje en in de buurt van de brandstofklep de nieuwe brandstofsticker die aangeeft welke brandstof getankt dient te worden. Staan er meerdere stickers, bijvoorbeeld E5 én E10? Dan betekent dit dat het nieuwe voertuig geschikt is voor een van deze alternatieve brandstoffen.

Op de nieuwe benzine- en dieselauto’s zit een sticker bij de brandstofklep die aangeeft welke brandstof er getankt kan worden. Diesel wordt aangeduid met B7. Voor nieuwe dieselsoorten, alles tussen B10 en B100 en XTL, is het raadzaam bij uw dealer of de fabrikant na te gaan of deze geschikt zijn voor uw voertuig. Voor benzineauto’s geldt dat naast het octaangetal dat op de brandstofklep te vinden is (95 of 98), de sticker op de auto moet corresponderen met de sticker op de pomp. 

Bij voertuigen van vóór 12 oktober 2018 kan nog steeds dezelfde brandstof worden gebruikt. Maar let op: er komen in de toekomst steeds meer benzine en dieselsoorten op de pomp. Deze nieuwe brandstoffen zijn niet altijd geschikt voor uw voertuig. 

Nieuwe soorten gas

Was er tot enkele jaren geleden alleen LPG en CNG op de markt, nu kan er op steeds meer plekken ook waterstof (H2) en LNG worden getankt. Kijk dus goed naar de sticker op een pomp welke soorten er getankt kunnen worden.

Voor meer informatie: www.fuel-identifiers.eu