UNETO-VNI: politiek onderschat wat het Klimaatakkoord oplevert

Een reductie van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030 is haalbaar met de voorstellen die nu in het Klimaatakkoord staan. Dat blijkt uit de analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs heeft gepubliceerd. Installatiekoepel UNETO-VNI vindt daarom dat de politiek nu niet zou moeten terugdeinzen voor de maatregelen die het Klimaatakkoord voorstelt. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘We kunnen ons geen vertraging veroorloven. We staan voor de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Vóór 2050 moeten we acht miljoen gebouwen verduurzamen. Dat kan, maar dan moeten we nu wel aan de slag.’

Energietransitie levert veel op

UNETO-VNI vindt het vanzelfsprekend dat de kosten van de klimaatplannen kritisch worden bekeken. Maar de opbrengsten wegen daar ruimschoots tegenop. Terpstra: 'De energietransitie vraagt een forse investering van de hele samenleving. Maar de aandacht moet niet alléén uitgaan naar de kosten. Met allerlei innovaties vernieuwen we de Nederlandse economie, we verhogen ons kennisniveau en we nemen een voorsprong op de landen om ons heen. De energietransitie levert veel hoogwaardige werkgelegenheid op. Bovendien krijgen we er een betere, gezonde leefomgeving voor terug.'

De politiek moet de energietransitie stimuleren

De analyse van het PBL laat zien dat de vijf klimaattafels, die samen de voorstellen hebben opgesteld voor het Klimaatakkoord, goed werk hebben geleverd. De plannen zijn toereikend om in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent omlaag te brengen. Om de voorstellen te kunnen doorrekenen, is meer duidelijkheid nodig over de keuzes die de politiek wil maken. Terpstra: ‘De plannen zijn haalbaar, nu is het zaak om ze zo snel mogelijk om te zetten in beleid. De bal ligt bij het kabinet en de Tweede Kamer. Wij verwachten dat de politiek ervoor zal kiezen de energietransitie te stimuleren en niet te frustreren.'

Verduurzaming loont

Loopt de uitwerking van het Klimaatakkoord tóch vertraging op, dan betekent dat niet dat de energietransitie tot stilstand komt. Terpstra: ‘Ondernemers in de installatiebranche zijn dagelijks hard aan het werk om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. De energietransitie is niet iets van de toekomst, we zitten er al middenin. Steeds meer burgers en bedrijven zien dat verduurzaming loont. Het Klimaatakkoord hebben we nodig om dat proces meer vaart te geven.’

Niet hals over kop van de cv-ketel af

De huidige voorstellen in het Klimaatakkoord gaan uit van een geleidelijke energietransitie. Terpstra: ‘Nederland hoeft niet hals over kop van de cv-ketel af. Daar nemen we een generatie de tijd voor. Gemeenten komen uiterlijk in 2021 met hun plannen of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt.’ Daarbij zijn volgens Terpstra alle opties nodig: warmtepompen, maar ook warmtenetten, geothermie en aquathermie. 'Ook de inzet van duurzaam gas en waterstof biedt op de langere termijn mogelijkheden.'

Concrete voorstellen

Volgens UNETO-VNI ligt er voor de gebouwde omgeving een duidelijk plan op hoofdlijnen. Terpstra: ‘Uitgangspunt is een haalbare en betaalbare energietransitie voor burgers en bedrijven. Daarvoor heeft UNETO-VNI concrete voorstellen op tafel gelegd, zoals de invoering van gebouwgebonden financiering en verschuiving van de energiebelasting. Samen met de industrie gaan we aan de slag om de kosten van de technische systemen fors omlaag te brengen. Dankzij innovatie wordt duurzame techniek nog beter inpasbaar in woningen en gebouwen.’

Bron: UNETO-VNI/Techniek Nederland