NVSM kijkt uit naar nieuwe bestuursleden

Al bijna 40 jaar bevordert de Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement de kennis en kunde van professionals in servicemanagement. NVSM richt haar activiteiten voornamelijk op het uitwisselen en verdiepen van kennis en ervaring tussen leidinggevenden met de expertise van fieldserviceverlening in de meest brede zin van het woord.

Volgens het reglement van de vereniging, zijn bestuursleden voor een bepaald aantal termijnen herkiesbaar. In dat kader dienen enkele bestuursleden reglementair af te treden. Daarom is het bestuur van NVSM op zoek naar uitbreiding om zo de bestuurlijke continuïteit te kunnen blijven waarborgen.

Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren binnen het NVSM-bestuur, dan nodigen wij u van harte uit om te reageren op deze oproep.

Wat levert het u op?

  • Inhoudelijk betrokken zijn door een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen en verdere professionalisering van Field Service ManagementGeïnspireerd worden door samen te werken in een gepassioneerd team
  • Toegang tot een breed netwerk binnen servicemanagement-organisaties
  • Een gratis lidmaatschap van de NVSM.

Welke inspanning wordt er van u verwacht?

  • Deelname aan circa zes bestuursvergaderingen per jaar
  • Deelname aan twee ALV’s per jaar
  • Een inhoudelijke bijdrage en meedenken over de te ontplooien activiteiten binnen NVSM
  • Inzet van uw eigen netwerk om bijvoorbeeld sprekers te vinden voor congressen en (thema-)bijeenkomsten.

Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met het secretariaat/bestuur van NVSM via e-mail : info@nvsm.nl