NVSM ALV en Masterclass

ALV

De NVSM houdt in het najaar haar ALV op donderdag 22 november 2018. Locatie is de Rotterdam School of Management Erasmus University. Een belangrijk moment voor leden om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst start om 15.30 uur, inloop is vanaf 15.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een e-mail naar het secretariaat: info@nvsm.nl

Masterclass

De NVSM heeft een inspirerende masterclass georganiseerd voor haar leden met als thema "Presteren met Partners". Deze workshop vindt plaats aansluitend aan de ALV op 22 november 2018 in Rotterdam. Inlopen kan vanaf 16.00 uur, om 16.30 uur start de workshop. Om 20.00 uur is het einde van de bijeenkomst, waarbij tussendoor een buffet wordt geserveerd.

De masterclass is voor leden van de NVSM, de investering bedraagt € 95,00. Niet-leden van de NVSM, die per 1 januari 2019 lid willen worden kunnen contact opnemen met het secretariaat voor een speciale regeling. Bij uitzondering kunnen niet-leden deelnemen voor € 145,- De bedragen zijn inclusief de maaltijd die wordt aangeboden (de bedragen zijn excl. btw). Aanmelden en informatie via het secretariaat info@nvsm.nl of 033-247 3424. 

Workshop ‘Presteren met Partners’

De relaties met klanten veranderen en dit heeft invloed op het inkoopproces. Prof Finn Wynstra is professor of Purchasing and Supply Management en doet o.a. onderzoek naar de klant-leverancier relatie in business services. In deze interactieve workshop zullen we de veranderende dynamiek van het inkoop bespreken. We staan met name stil bij de prestatiecontracten die meer en meer worden afgesloten. Ook de samenwerking in de keten komt aan de orde.