Fractie minder investeringen, wel meer in machines

In december was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,2% kleiner dan in december 2016, meldt het CBS. Een maand eerder groeiden de investeringen met bijna 11%. De krimp in december is te wijten aan lagere investeringen in personenauto’s. In woningen en machines is daarentegen opnieuw meer geïnvesteerd. 

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen. 

 

De omstandigheden voor investeringen zijn in februari even gunstig als in december volgens de CBS Investeringsradar.
Uit de Economische Barometer van Metaalunie over het vierde kwartaal van 2017 blijkt dat de in het derde kwartaal van 2017 ingezette groei van investeringen in het machinepark, zich in het vierde kwartaal heeft doorgezet. 

Bron: Koninklijke Metaalunie