Industriecoalitie en ministerie van Onderwijs gaan werken aan Versnellingsagenda voor techniekonderwijs

De techniekbranches en het ministerie van Onderwijs gaan een Versnellingsagenda voor het techniekonderwijs opstellen. Doel van deze agenda is om rond het thema techniekonderwijs en arbeidsmarkt een aantal concrete acties te benoemen. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit het ministerie en van de brancheorganisaties Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, en FME zorgt voor de uitwerking van deze Versnellingsagenda. Dit is de uitkomst van een constructief overleg op 1 februari tussen de voorzitters van de techniekbranches en de ministers Van Engelshoven en Slob van het ministerie van OCW.

In het gesprek tussen de twee bewindslieden en de voorzitters Terpstra (UNETO-VNI), Verhagen (Bouwend Nederland), Kaanen (Koninklijke Metaalunie) en Dezentjé (FME) is onder andere gesproken over oplossingen om het tekort aan technische vakmensen terug te dringen. Ook is van gedachten gewisseld over de beschikbaarheid van vmbo-techniekopleidingen, het belang van bedrijfstakscholen en opleidingsbedrijven, digitalisering en een optimale aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven. De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zal deelnemen aan de werkgroep die aan de slag gaat om de Versnellingsagenda op te stellen. 

Bron: Koninklijke Metaalunie