Veiligheidsvoorschriften niet uitgelegd aan 1/3 medewerkers

Onderschatting van risico’s, stress en vermoeidheid en gebrek aan kennis en ervaring zijn de belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. Tijdelijke werknemers, anderstaligen en jongeren lopen daarbij het meeste risico. Uit recent onderzoek van Manutan onder 865 medewerkers blijkt dat veel ongevallen voorkomen kunnen worden. Slechts 61 procent van de ondervraagden op de werkvloer geeft aan dat de veiligheidsvoorschriften aan iedereen goed uitgelegd worden.

Bijna 50 procent van de ondervraagden is wel eens betrokken geweest bij een ongeval op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie. "Zorgen voor de juiste preventiemiddelen alléén is niet voldoende," zegt veiligheidscoördinator Jan Piet van Dijk van Manutan. "Let erop dat de veiligheidsvoorschriften aan iedereen uitgelegd worden. Ook aan tijdelijke krachten en anderstaligen." Aan medewerkers die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, worden maar in 37 procent van de gevallen de voorschriften in de eigen taal uitgelegd. De groep tijdelijke werknemers loopt door gebrek aan ervaring en te weinig uitleg meer kans bij een ongeval betrokken te raken. Bij jongeren speelt daarnaast ook het verkeerd inschatten van risico's een rol.

Meer aandacht voor veiligheid

35 procent van de medewerkers op de werkvloer geeft aan dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan het thema veiligheid.

Bron: aandrijven & besturen