‘Cultuuromslag moet onderwijs meer technisch maken’

‘Er moet een cultuuromslag komen. We moeten gaan beseffen waar de werkgelegenheid zit, waar het geld mee verdiend wordt. En daarna komt de geldvraag, want techniekopleidingen zijn duurder. Als vmbo’s techniekopleidingen opzetten, dan moeten we ook kijken of het bekostigingsmodel op een andere manier kan helpen om die witte vlekken te laten verdwijnen.’

Dit zegt Eppo Bruins, Tweede Kamerlid ChristenUnie over hoe de problematiek in het technisch onderwijs aangepakt zou moeten worden. Bruins doet zijn uitspraken in de nieuwste editie van Metaal & Techniek, een uitgave van Koninklijke Metaalunie.

Bruins zegt verder onder meer dat de ChristenUnie heel bewust wil investeren in technisch vakmanschap en dan met name in het vmbo en mbo. 'Ik wil vanuit de ChristenUnie aandacht vragen voor dat technische vakmanschap. Dat hebben we nodig in Nederland. Het is voor mij vooral een identiteitsvraag: welk land wil je zijn? Wat doen we om het tekort aan technisch personeel aan te pakken?,' aldus het Tweede Kamerlid. 

Bron: Koninklijke Metaalunie