Meldplicht datalekken

De wettelijke Meldplicht Datalekken is sinds vorig jaar van kracht. Hiermee worden ondernemingen wel verplicht om databescherming serieus te nemen. Het kan een bedrijf duur komen te staan wanneer zij onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Bedrijven moeten er alles aan doen om datalekken te voorkomen. Wie denkt ‘Ach wat moeten anderen met mijn gegevens’, komt bedrogen uit. Cybercriminaliteit viert hoogtij. Criminelen verdienen veel geld aan gestolen persoonsinformatie, bijvoorbeeld die van uw klanten, toeleveranciers of medewerkers. Bedrijven dienen daarom maatregelen te nemen, want de straffen na datalekken zijn niet mis en bovendien schadelijk voor het bedrijf.

Algemene maatregelen

De leiding van een servicebedrijf moet voortdurend en ondubbelzinnig duidelijk te maken dat databeveiliging moet. Zo moet de (IT)leiding consequent consequent bijhouden welke maatregelen er genomen worden. Bedrijven die gebruik maken van BIOD (Bring Your Own Device) houden strikt bij welke werknemers hierbij betrokken zijn en op welke momenten er controle wordt uitgeoefend. De leiding houdt een logboek bij van feitelijke datalekken (dat is wettelijk verplicht) en alle incidenten op het gebied van dataveiligheid.

Meer over dataveiligheid, veel voorkomende vormen van cybercriminaliteit en wat te doen als het toch gebeurd, staat in het nieuwe magazine de Servicemanager (verschijningsdatum 24 maart 2017)