Nieuwe norm brandveiligheid ET-installaties

Brancheorganisatie Uneto-VNI, de Stichting Scios, inspecteursvereniging Ikeur en het Nederlands Verbond van Verzekeraars gaan samen een nieuwe norm ontwikkelen voor de ‘periodieke beoordeling van het brandrisico van elektrische installaties en arbeidsmiddelen’.

Slachtoffers

Althans, dat is de voorlopige titel van de nieuwe norm. Of van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op dit gebied. Dat staat nog niet vast. Zo’n NTA komt namelijk sneller tot stand dan een echte norm, die aan meer procedurevoorschriften moet voldoen. Daarna kan hij op basis van de eerste praktijkervaringen verder worden doorontwikkeld tot norm.

De genoemde belanghebbende marktpartijen hebben bij NEN een speciale werkgroep gevormd onder verantwoordelijkheid van Normcommissie NEC 623. Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor onder meer NEN 3140 en NEN 3840. In het kader van deze norm worden elektrotechnische installaties en aangesloten arbeidsmiddelen eveneens periodiek geïnspecteerd.

Scios-scope 10

In de markt is echter behoefte ontstaan aan een grotere verscheidenheid aan elektrotechnische inspecties. En aan een gewaarborgde kwaliteit van die inspecties. Dat vraagt om een nieuw norm. Op basis daarvan kan vervolgens een nieuwe scope binnen de Scios-regeling voor de certificatie van elektrotechnische inspecteurs worden ontwikkeld. Ook de Stichting Scios werkt daarom bij NEN mee aan de norm.
Dat wordt de Scios-scope 10. De scopes 8 en 9 van deze RvA-geaccrediteerde certificeringsregeling strekken zich al uit over de NEN 3140-inspecties van elektrotechnische installaties en aangesloten arbeidsmiddelen.

Waarom?

De overheid treedt steeds verder terug. Dat vraagt om meer regulering van de veiligheid door de markt zelf, ook op het gebied van de elektrotechniek. Hierdoor ontstaan er naast de overheid andere partijen die inspecties eisen in hun voorwaarden, zoals banken en verzekeraars. Want waar de overheid terugtreedt als toezichthouder, dreigen ook voor hen de risico’s groter te worden.

Kortom, de wereld verandert, en de elektrotechnische inspectiemarkt verandert mee. Dus schrijdt ook de certificering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van elektrotechnische inspecteurs op basis van normen als objectieve en onafhankelijke maatstaf verder voort. 

Bron: NEN