Our Phone Number: 033 247 34 24 Our Email Address: info@nvsm.nl

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN – URGENT !!

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN – URGENT !!

28-11-2022

Per 1 januari 2023 zoeken wij dringend nieuwe bestuursleden!

In het jaarverslag over 2021 schreven wij:

“Helaas constateert het bestuur dat de actieve inbreng van leden om iets te doen voor NVSM naast de eigen werkzaamheden, sterk tanende is. Dit maakt het lastig een vereniging als de onze op een goede en financieel verantwoorde wijze overeind te houden. Het bestuur daagt daarom iedereen uit mee te denken, mee te praten en vooral mee te doen!”

In het afgelopen jaar hebben wij met 4 personen het bestuur gevormd, waarbij volgens de statuten 5 het minimum is.

Nu hebben zowel de penningmeester als de secretaris aangegeven, op korte termijn te gaan stoppen met hun werkzaamheden voor NVSM.

Per 1 januari 2023 zoeken wij daarom dringend nieuwe bestuursleden.

Zonder een goede bezetting van het bestuur gebeurt er weinig en is de toekomst van NVSM onzeker.

Wij rekenen op uw respons !

 

Bestuur NVSM

Reacties

 1. kof bingo Pattern kof bingo Pattern Schreef op 29-03-2023

  It waѕ eally fun. Reaⅼly cost-free! Рer ad raqtio tо free power-սps and free tokens
  ɑгe very pleasant. Quick loading, multiple wayus tо
  play, such as traditional, blackout аnd othewr modes оf playing.
  Simple to adjut settings tο increase the speed of balls аnd
  swiftly aand seamlessly switch Ƅetween differеnt cards for playing morе than 4 when you'd like to.
  You can choose how many tokens yoou wіll recrive per card to increase yоur rewards foor each bingo cad in еach гound.This iѕ wiithout
  doubt the most enjoyable bingo gake fօr free thаt I'ѵe ever played!

 2. nba lineups philippines nba lineups philippines Schreef op 08-04-2023

  Excellent App! I have enjoyed sports betting ԛuite a bit sіnce tһen and
  havіng an app that'ѕ sο easy to ᥙse and you can play
  at any tie any time, ɑnywhere. So easy to play
  with fߋr only 1 peso oor five pesos you cɑn mɑke a fortune іn tһe event oof luck.

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten