Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier
  nummer 5 - december 2020  
 
Inhoud
NVSM nieuws
Kort nieuws
Productnieuws
Agenda
Meld een collega aan
NVSM nieuws

NVSM nieuws

NVSM is de Nederlandse Vereniging voor Service Management. De vereniging richt zich op het professionaliseren van fieldservice-organisaties. NVSM-leden die nieuws hebben kunnen nieuwsberichten melden via redactie@nvsm.nl.

 Kort nieuws

Waterstof of zonne-energie

 
 

Het TU Delft Solar Boat Team heeft in de afgelopen jaren succesvolle prestaties neergezet met zijn boten die op zonne-energie konden varen. Nu willen zij een boot ontwerpen en bouwen die vaart op waterstof. De 21 studenten die hieraan werken willen hiermee de maritieme sector, momenteel een grootverbruiker van fossiele brandstoffen, inspireren sneller te bewegen naar een groene toekomst

 

Zon voor duurzame chemische industrie

 
 

Zonlicht moet de motor worden van een groene en ‘goedkopere’ chemische industrie. Onderzoekers aan de Universiteit van Triëst ontwikkelden een nieuw materiaal op basis van cyanide, een verbinding die het CN-ion bevat. Het materiaal gebruikt licht om chemische reacties te activeren die moleculen genereren. Dat zou het gebruik van giftige en dure metalen kunnen helpen vermijden.

 

Nieuwjaarsreceptie

 
 

Net als bij veel bedrijven zal de nieuwjaarsreceptie NVSM dit jaar digitaal plaatsvinden. Het bestuur is op dit moment druk bezig met het afronden van het programma. De definitieve datum wordt 21 januari 2021. De leden worden hier nog nader over geïnformeerd. De datum is ook in de agenda terug te vinden.

 

  Agenda

  • 21 januari: NVSM nieuwjaarsbijeenkomst, online (later volgt meer informatie)
  • 24–25 maart: MAIN INDUSTRY, Groningen
  • 1-30 april: Industrial Cyber Security, Online
  • 29-30 april: Pumps & Valves, Antwerpen (B)
  • 7 oktober: NVSM congres (onder voorbehoud)

Klik hier voor meer info over bijeenkomsten, trainingen en congressen.

 Productnieuws

Voorbereidingen voor Brexit 

Wat betreft de bevoorrading kan de Brexit gevolgen hebben voor technische bedrijven, zeker als een ‘no deal’ van toepassing is. Technische Unie heeft inmiddels maatregelen genomen. Zo werd er extra voorraad ingeslagen en kan er worden gekeken naar alternatieven.  

 

 
 

 

 

 

Introductie

Nog een paar dagen en we sluiten een roerig jaar af. Een jaar waarin iedereen van de ene op de andere dag zijn leven en werk moest aanpassen. Waar naar nieuwe oplossingen gezocht moest worden en waar aanpassen aan de orde van de dag is. Langzaam maar zeker leren we werken in de nieuwe realiteit. Dat vraagt – nog steeds – om veel creativiteit en veerkracht. Laat u inspireren door deze nieuwsbrief, bijvoorbeeld door het lezen van de tips die worden genoemd om de weerbaarheid van industriële organisaties te vergroten.   
Onderwerpen uit deze nieuwsbrief, nieuws uit de branche en geplande activiteiten zijn terug te vinden op de website www.nvsm.nl
 

Tineke Prins, eindredacteur.

 

Digitaal afscheid Roeland Staal

  

Ruim 17 jaar was hij bestuurslid van NVSM, waarvan negen jaar als voorzitter: Roeland Staal, de gepassioneerde en energieke man die tijdens de laatste ALV op 19 november jl. voor de laatste keer de voorzittershamer hanteerde. De meeste leden volgden dit ritueel digitaal. Uit handen van secretaris Marcel Fabrie ontving hij het erelidmaatschap van NVSM en een fotoboek met vele foto’s van evenementen, congressen en andere bijeenkomsten, waar hij zijn aandeel in heeft gehad. 

Strengere regelgeving voor techbedrijven 

De Europese Unie heeft zijn officiële plannen voor de Digital Services Act en Digital Markets Act bekendgemaakt. De Digital Services Act richt zich op het beschermen van de rechten van consumenten die gebruikmaken van de producten van techbedrijven. Het moet deze bedrijven dwingen zich aan ‘Europese waarden’ te houden. Om te voorkomen dat ‘techreuzen’ te veel macht krijgen op de Europese markt, zijn er speciaal voor dit type bedrijven nog een aantal extra regels opgesteld. 

Contributie 2021 

Het bestuur van NVSM heeft besloten de contributie ook voor 2021 te verlagen. In 2021 betalen leden

€ 430 contributie. Zolang fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn vanwege corona, worden er online bijeenkomsten ontwikkeld. Leden ontvangen hierover tijdig bericht. De bijeenkomsten worden in de nieuwsbrief vermeld en in de agenda van de website www.nvsm.nl

NVSM congres 2021  

 

Door de situatie ontstaan door Covid-19 is het voor NVSM te onzeker om het congres in het voorjaar te programmeren. De voorbereidingstijd voor een congres is zeker zes maanden. Gezien de coronamaatregelen en voorbereidingstijd wil het bestuur het congres na de zomer organiseren, en wel op donderdag 7 oktober 2021. Dit is wel onder voorbehoud. 

Tips voor vergroten weerbaarheid organisaties

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat binnen veel bedrijven de productie afnam of zelfs helemaal stil kwam te liggen. Het hervatten van de productie is slechts één uitdaging waar organisaties voor staan. De andere is het ontwikkelen van meer veerkracht in de organisatie voor verdere gevolgen van de pandemie. Werken op afstand zal geoptimaliseerd moeten worden. Zes tips helpen u alvast om de weerbaarheid van uw industriële organisatie te vergroten. 

Kunnen machines denken?  

Onderzoeker Alun Turing stelde in zijn geschrift "Computing Machinery and Intelligence" de vraag  "Kunnen machines denken?". Het onderzoek van Turing bewees dat een digitale computer het gedrag van elke andere digitale machine kan simuleren, als de computer beschikt over voldoende geheugen en tijd. Hij beschrijft verder hoe dit heeft geleid tot een effectieve digitale productiesector waarin het potentieel van artificiële intelligentie (AI) in elektromotoren en aandrijvingen binnenkort zijn debuut zou kunnen maken.

Updaten beter dan opnieuw beginnen 

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die hun softwarepakketten moderniseren gemiddeld tevredener zijn met het resultaat dan wanneer ze van de grond af aan beginnen met een nieuw pakket. Uit het onderzoek blijkt dat modernisatieprojecten veel hogere succesratio’s hebben dan wanneer bedrijven from scratch met nieuwe software beginnen. Bij de laatste scenario’s werd slechts 26 procent van de situaties als een succes aangerekend. Bij modernisatie was de succesratio met 71 procent veel hoger en was slechts 1 procent mislukt.

Wensen namens NVSM  

Het bestuur van NVSM en haar medewerkers wensen al haar leden hele fijne feestdagen. Ondanks de lock-down hopen zij dat eenieder deze dagen gepast kan vieren met naasten – al dan niet digitaal. “Wij wensen onze leden veel inspiratie, energie en succes in hun werkzaamheden in 2021, en vooral een goede gezondheid! Wij zien u graag in het nieuwe jaar,” zegt Marcel Fabrie, woordvoerder van het NVSM-bestuur. 

Volg NVSM op de sociale media 

 

Regelmatig wordt het nieuws op de NVSM-website bijgewerkt. Maar ook op LinkedIn staan berichten van en over de vereniging. Meld u aan bij de groep.


Volg de NVSM ook op Twitter. Meld u aan bij @nvsm_vereniging of volg deze link.

Nieuws melden 

Bedrijven die nieuws willen delen kunnen dit doen door een persbericht in te zenden via deze link. De redactie maakt een selectie en plaatst de berichten op de website of in het Service Magazine.

 Colofon
Service Management Nieuwsbrief, elektronische nieuwsbrief voor servicemanagers
Eindredactie: Tineke Prins 

Uitgave van

Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement (NVSM)

Ambachtsstraat 15, 3861 RH  Nijkerk / Postbus 1058, 3860 BB  Nijkerk

T: 033 247 34 24 / M: info@nvsm.nl / W: www.nvsm.nl

Technische realisatie: MOS, info@mos-net.nl

 

 
Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief