Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier
  nummer 4 - oktober 2020  
 
Inhoud
NVSM nieuws
Kort nieuws
Productnieuws
Agenda
Meld een collega aan
NVSM nieuws

NVSM nieuws

NVSM is de Nederlandse Vereniging voor Service Management. De vereniging richt zich op het professionaliseren van fieldservice-organisaties. NVSM-leden die nieuws hebben kunnen nieuwsberichten melden via redactie@nvsm.nl.

 Kort nieuws

Robot 'loopt' op methanol 

Een 88 milligram wegende vierpotige robot, genaamd RoBeetle, draait op methanol. Zonder enige elektronica gebruikt het een slim stukje mechanische autonomie om methanoldamp direct om te zetten in een voorwaartse beweging, millimeter voor millimeter. Een van de belangrijkste beperkingen voor robots is kracht. Bij de meeste robots wordt gebruik gemaakt van batterijen. Deze hebben echter een lage energiedichtheid. De uitvinders van de University of Southern California in Los Angeles (USA) vermelden ook hoe RoBeetle mogelijk als model zou kunnen dienen voor microbots die in staat zijn tot vliegen.
Foto: Science Robotics 

Overheidsingrijpen na datalek blijft uit

Voor de geslaagde ransomware-aanval op crm-leverancier Blackbaud, waarvan de universiteiten van Utrecht en Leiden de dupe werden, volgen vooralsnog geen maatregelen van rijkswege, volgens minister Van Engelshoven. De hoger onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van gegevens. Volgens haar bestaat volledige veiligheid niet. Er is een onderzoek gestart door de inspectie van het Onderwijs naar cyberveiligheid op stelselniveau. 

Nieuwe wereld van automatisering

Met het nieuwe ctrlX AUTOMATION-platform heeft Bosch Rexroth de traditionele grenzen tussen machinebesturingssystemen, IT en het Internet of Things naar eigen zeggen 'volledig opgeheven'. De configuratie en inbedrijfstelling van de automatiserings-componenten is volledig web-based. 

Agenda

  

  • 6-8 oktober: METAVAK 2020, Gorinchem
  • 13-15 oktober: Maritime Industry, Gorinchem
  • 29 oktober: Engineering Event SAFETY, Den Bosch
  • 18-19 november: Precisiebeurs 2020, Den Bosch
  • 19 november: NVSM ALV en Masterclass, Rotterdam
  • 24-25 november: IoT Tech Expo Europe 2020, Amsterdam

Klik hier voor meer info over bijeenkomsten, trainingen en congressen.

 Productnieuws

Circulaire marktplaats voor oude voorraad 

Vrijwel elk bedrijf in de industriële sector en in de installatiebranche kampt ermee; producten die onvoorzien in het magazijn belanden. Wat voor de een incourant is, kan voor de ander echter een uitkomst zijn. Daarvoor is Depot4 ingesteld, een marktplaats voor verouderde technische voorraad. Ze brengt industriële eindgebruikers, installatiebedrijven, machine- en paneelbouwers met elkaar in contact die een verouderde voorraad hebben, waar anderen profijt van kunnen hebben.  

 

 

 

 

 

 

Introductie

Ruim een half jaar na het uitbreken van de pandemie, komt het werkzame leven weer – aangepast – op gang. Voor de een heeft de coronacrisis meer impact dan voor de ander. Feit is dat zeker de technische branche onmisbaar is, corona of niet. Voor managers in de branche geldt dat zij zich moeten laten blijven informeren.
Onderwerpen uit deze nieuwsbrief, nieuws uit de branche en geplande activiteiten zijn terug te vinden op de website www.nvsm.nl. 
Tineke Prins, eindredacteur 

Algemene Ledenvergadering NVSM

 

NVSM houdt in het najaar haar ALV op donderdag 19 november 2020. Locatie is Rotterdam School of Management Erasmus University. Een belangrijk moment voor leden om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst start om 15.30 uur, inloop is vanaf 15.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een e-mail naar het secretariaat: info@nvsm.nl
Uiteraard worden tijdens de ALV en de aansluitende Masterclass de coronamaatregelen in acht genomen.  

   

Masterclass 

 

NVSM houdt een inspirerende masterclass voor haar leden met als thema ‘Design Thinking‘ voor Service Management. Deze workshop vindt plaats aansluitend aan de ALV op 19 november 2020 in Rotterdam. Inlopen kan vanaf 16.00 uur, om 16.30 uur start de masterclass. Om 20.00 uur is het einde van de bijeenkomst, waarbij tussendoor een maaltijd wordt geserveerd. 
Aanmelden en informatie via het secretariaat info@nvsm.nl of 033-247 3424. 

 

 

NVSM webinars in september 

 

Op 22 en 24 september organiseerde NVSM twee webinars voor haar leden. Onder de titel "Spareparts management en servicelogistiek" presenteerde Gordian Logistic Experts een twee uur durend programma. Naast het bespreken van typische servicelogistieke uitdagingen voor Service Providers/OEM’s van vandaag en de potentie van spareparts management, presenteerde Lely een prachtige praktijkcase over hoe zij hun spare parts management hebben geoptimaliseerd. Ook werd een praktijkvoorbeeld toegelicht over voorraadoptimalisatie in een multi-site spare parts netwerk van een groot Zuid-Afrikaanse onderneming. Op innovatieve wijze konden de deelnemers aan deze webinars vragen stellen en werden diverse ‘polling’ resultaten live zichtbaar.
Dit najaar hoopt de NSVM meerdere van deze webinars te organiseren, in samenwerking met (geassocieerde) leden. Om u aan te melden voor het hosten van een webinar kunt u contact opnemen met ons secretariaat.  

De rol van de voorzitter

 

De scheidende voorzitter van NVSM Roeland Staal heeft een profiel opgesteld met de taken die de toekomstige voorzitter van NVSM staan te wachten. De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen het bestuur en de vereniging op elkaar af. Daarnaast inspireert hij/zij de bestuursleden en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Geïnteresseerden voor de rol van NVSM-voorzitter of voor een andere rol binnen het bestuur, worden uitgenodigd om contact op te nemen met Roeland Staal of met secretaris Marcel Fabrie via het NVSM secretariaat

 

Super snel algoritme 

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis hebben een nieuw algoritme ontwikkeld dat heel snel COVID-19 in het bloed kan herkennen. De software is bedoeld voor gebruik op de Eerste Hulp, om corona bij binnenkomende patiënten snel uit te sluiten. Daardoor zijn er minder vaak standaard coronatesten nodig.

Voorspellend onderhoud onderbenut

Zo'n 47 procent van de leidinggevenden in industriële bedrijven blijkt goed bekend met de mogelijkheden van predictive maintenance. Twee derde van de ondervraagde leidinggevenden ziet het wel zitten om de technologie binnen de eigen organisatie toe te passen. Maar slechts een derde vindt dat de eigen organisatie voldoende gebruikmaakt van predictive maintenance

 

Herstel na krimp in technische sector

De coronacrisis gaat niet voorbij aan installatie-bedrijven en technische dienstverleners. De technieksector gaat uit van een volumedaling van 5 procent in 2021. Naar verwachting zal het herstel niet lang op zich laten wachten. Toch zal het tot 2023 duren voordat het installatievolume weer terug is op het niveau van vorig jaar. De verwachtingen voor de technieksector zijn samengevat in het onderzoeksrapport ‘Economische vooruitzichten 2021 en verder’ dat Techniek Nederland deze maand publiceerde. 

Volg NVSM op de sociale media

Regelmatig wordt het nieuws op de NVSM-website bijgewerkt. Maar ook op LinkedIn staan berichten van en over de vereniging. Meld u aan bij de groep.

 

Twitter

Volg de NVSM ook op Twitter. Meld u aan bij @nvsm_vereniging of volg deze link.

Nieuws melden 

Bedrijven die nieuws willen delen kunnen dit doen door een persbericht in te zenden via deze link. De redactie maakt een selectie en plaatst de berichten op de website of in het Service Magazine.

 Colofon

Service Management Nieuwsbrief, elektronische nieuwsbrief voor servicemanagers

Eindredactie: 
Tineke Prins 

 

Uitgave van

Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement (NVSM)

Ambachtsstraat 15, 3861 RH  Nijkerk

Postbus 1058, 3860 BB  Nijkerk

T: 033 247 34 24

M: info@nvsm.nl

W: www.nvsm.nl

 

 
Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief