Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier
  nummer 3 - juli 2020  
 
Inhoud
NVSM nieuws
Agenda
Kort nieuws
Productnieuws
NVSM nieuws

NVSM nieuws

NVSM is de Nederlandse Vereniging voor Service Management. De vereniging richt zich op het professionaliseren van fieldservice-organisaties. NVSM-leden die nieuws hebben kunnen nieuwsberichten melden via redactie@nvsm.nl.

 Kort nieuws

Investeren landen in robotica-onderzoek?

De coronacrisis benadrukt de belangrijke bijdrage die robots leveren aan de industrie en aan de samenleving. Nieuwe techno-logieën, zoals Artificial Intelligence, big data en 5G, zijn de drijvende kracht achter overheidsfinanciering in Azië, Europa en Amerika. De International Federation of Robotics onderzocht wat de doelen zijn van de officieel gestuurde onderzoeksfinan-cieringsprogramma's van de overheid en of er geleerd kan worden van deze bevindingen? Zij publiceerde hierover in een whitepaper.

Corona versnelt innovaties

Op de Think Digital Summit van IBM denken experts uit het vakgebied na over wat corona voor innovatie betekent. Praktische toepassingen voor artificiële intelligentie komen aan de orde evenals de nieuwe manier van werken. Zij geven de vijf innovaties die het leven na corona voorgoed gaan veranderen. Om hiermee kennis te maken is een livestream en interactieve online setting georganiseerd.

  Agenda

  • 10 september: ATEX & Process Safety, congres. Utrecht
  • 15 september: Industrial Cyber Securitey, congres. Rotterdam
  • 30 september: Safety&Health@Work, beurs. Rotterdam
  • 6-8 oktober: Metavak, beurs. Gorinchem
  • 19 november: NVSM ALV en Masterclass

Klik hier voor meer info over bijeenkomsten, trainingen en congressen.

 Productnieuws

Nieuw alternatief tandwielaandrijving 

De Archimedes Drive is een nieuw ontwikkeld alternatief voor de tandwiel-aandrijving. De uitvinder en CEO is Jack Schorsch van Spin-off IMSystems van de TU Delft. Een versnellingsbak zonder tandwielen, noemt Schorsch zijn uitvinding, die een oplossing biedt voor de nadelen van tandwielen. In plaats van tandwielen is er een rolleraandrijving waarmee een productierobot tot veertig procent meer arbeid kan verrichten in dezelfde tijd.

Miljoenen voor ontwikkeling ai

Bovenop de al bestaande investeringen wil het kabinet 23,5 miljoen extra investeren voor het ontwikkelen van artificiële intelligentie (ai)-toepassingen. In april 2020 zijn nieuwe en voor ai-relevante projecten ter waarde van in totaal 35 miljoen gefinancierd in de tweede investeringsronde voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (2016-2020). Toch is dit volgens het kabinet niet voldoende. “De urgentie voor de realisatie van de publiek-private ai-aanpak is groot: om dit veelbelovende veld verder te laten groeien en internationaal mee te blijven doen, zijn extra middelen nodig.”

 

 

 

Introductie

De coronatijd vraagt een andere manier van communiceren met elkaar. Even leek het er op dat alle bijeenkomsten werden afgelast. Maar organisatoren vonden andere wegen om elkaar toch te ontmoeten: digitaal. Gelukkig lijkt het tij te keren en mogen we elkaar weer wat meer fysiek ontmoeten zodat we ook elkaars lichaamstaal kunnen ervaren.

Onderwerpen uit deze nieuwsbrief, nieuws uit de branche en geplande activiteiten zijn terug te vinden op de website www.nvsm.nl.

Tineke Prins, eindredacteur

Beëindiging voorzitterschap Roeland Staal

Na ruim negen jaar, waarbij hij diverse keren werd herkozen, legt Roeland Staal in november zijn taken als voorzitter neer. Daarvoor was hij al enkele jaren secretaris van NVSM. Tot op de dag van vandaag heeft hij zijn taken in het bestuur met veel plezier en enthousiasme gedaan. “Het heeft mij in de afgelopen jaren bijzonder veel gebracht, ik heb veel geleerd en ook veel aan anderen mee kunnen geven. Na zoveel jaren is het echter tijd voor een nieuw gezicht. Daarom heb ik deze beslissing genomen.”

NVSM kijkt uit naar nieuwe voorzitter

Met het vertrek van Roeland Staal als voorzitter, kijkt NVSM uit naar een nieuwe kandidaat voor deze functie. Vanuit het huidige bestuur is het niet mogelijk de functie in te vullen. Daarom worden de huidige leden verzocht na te denken over het voorzitterschap. Staal: “Servicemanagement is een prachtig vak, heel divers in de verschillende aandachtgebieden. Daarnaast is het een vakgebied dat volop in beweging is en zal blijven. De voorzittersrol invullen van deze mooie vereniging voor servicemanagement is dan ook heel inspirerend en ik ga daar graag over in gesprek.”

Lees meer over de taken van de voorzitter. Wie belangstelling heeft of vragen kan contact opnemen. 

ALV voorjaar

De voorjaars ALV van de vereniging werd – noodgedwongen- digitaal gehouden en wel op 27 mei. Naast de gebruikelijke goedkeuringen tijdens een ALV, zoals het jaarverslag 2019 en het herbenoemen van een bestuurslid, kwam de toekomst van NVSM aan de orde. Om inzicht te krijgen in de wensen van de leden worden onder meer diepte interviews gehouden. Het hele verslag is te downloaden vanaf de website.

ALV en Masterclass: 19 november 2020

Donderdag 19 november houdt NVSM haar algemene ledenvergadering. In samenwerking met RSM (Rotterdam School of Management) wordt na de ALV een masterclass gehouden.

Na de zomer wordt hier meer over bekendgemaakt. Voor nu wenst het bestuur NVSM alle leden een mooie zomer die eenieder veel energie en inspiratie oplevert.

NVSM Virtual Round Table 8 mei 2020

Op 8 mei vond een tweede virtuele Roundtable plaats. Diverse praktijkvoorbeelden kwamen langs. Verschillende leden moeten bijvoorbeeld veel ondernemen om hun technische buitendienst efficiënt te kunnen blijven inzetten bij de klant. Zo moest veel preventief onderhoud opnieuw worden ingepland, omdat de school of het museum gesloten was. Een ander onderwerp was het slimme gebruik van door systemen verzamelde data, zoals dat van toegangssystemen. Hierdoor krijgt de klant meer inzicht in het gebruik van deze systemen en zelfs in de bezettingsgraad van gebouwen. Verder werden trainingen genoemd om dreigende leegloop te voorkomen.

Abonnement Privacy Zeker

Privacy Zeker is AVG-specialist en biedt ondernemers alle tools en begeleiding om te voldoen aan de wetgeving zodat zij goed omgaan met de gegevens van de klanten en medewerkers, zonder dat de ondernemer zelf zich helemaal hoeft te verdiepen in de AVG-wetgeving. Sinds 1 mei hanteert Privacy Zeker een abonnementstructuur met drie varianten, afhankelijk van het aantal werkzame personen in de organisatie. Voor bestaande klanten blijft de oude abonnementstructuur gelden. 

Servicemanager

Het kwartaalmagazine de Servicemanager is voor leden in te zien door in te loggen op de website:

www.nvsm.nl. De inhoudspagina is ook voor niet-leden in te zien.

Volg de NVSM op de sociale media

Regelmatig wordt het nieuws op de NVSM-website bijgewerkt. Maar ook op LinkedIn staan berichten van en over de vereniging. Meld u aan bij de groep.

 

Twitter

Volg de NVSM ook op Twitter. Meld u aan bij @nvsm_vereniging of volg deze link.

Nieuws melden

Bedrijven die nieuws willen delen kunnen dit doen door een persbericht in te zenden via deze link. De redactie maakt een selectie en plaatst de berichten op de website of in het Service Magazine.

 

Colofon

Service Management Nieuwsbrief, elektronische nieuwsbrief voor servicemanagers

Eindredactie : Tineke Prins

 

Uitgave van

Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement (NVSM)

Ambachtsstraat 15, 3861 RH  Nijkerk

Postbus 1058, 3860 BB  Nijkerk

T: 033 247 34 24

M: info@nvsm.nl

W: www.nvsm.nl

 

Technische realisatie:

MOS, info@mos-net.nl

 

 
Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief