Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier
  nummer 5 - november 2017  
 
Inhoud
NVSM nieuws
Kort nieuws
Productnieuws
Agenda
Meld een collega aan
NVSM nieuws

NVSM nieuws

NVSM is de Nederlandse Vereniging voor Service Management. De vereniging richt zich op het professionaliseren van fieldservice-organisaties. NVSM-leden die nieuws hebben kunnen nieuwsberichten melden via redactie@nvsm.nl.

 

 Kort nieuws

Aandacht voor techniek in regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord worden diverse maatregelen aangekondigd voor de versterking van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technische sector. Het nieuwe kabinet ziet techniek als een van de pijlers voor het versterken van de innovatie-kracht van Nederland. De aanpak en inzet van het Techniekpact worden door het nieuwe kabinet voortgezet. Er zijn een aantal maatregelen die van belang zijn voor de doelen van het Techniekpact, zoals extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen.  

Slimme innovaties winnen Award

Accenture reikte dit jaar voor de elfde keer de Accenture Innovation Awards uit. Hiermee wil de adviesorganisatie de ‘meest opvallende, baanbrekende en nieuwste’ innovaties in de schijnwerpers  zetten, met als doel het stimuleren en opschalen van innovatie in Nederland. In oktober betraden meer dan vijftig start-ups en scale-ups het toneel in De Fabrique in Utrecht om hun concept te pitchen aan de jury. Twaalf daarvan gingen naar huis met een Innovation Award

Markt voor robotica groeit enorm

Verwacht wordt dat in de periode 2018-2020 de gemiddelde groei van de verkoop van robots 20 tot 25% is. "De verkoopprognose van 2018-2020 geeft een volume van onge-veer 27 miljard dollar voor het professionele dienstensegment aan," aldus Gudrun Litzenberger, secretaris-generaal (IFR). “Daarvan hebben robots voor onder meer medische en logistieke diensten het belang-rijkste aandeel.” Tegelijkertijd wordt ook in de markt voor robots die mensen in hun dagelijks leven helpen, snel vooruitgang geboekt

  Agenda

  • 23 november: ALV en Masterclass, Leusden
  • 7 december Machinebouw event

  • 12 december Elektro Vakbeurs

  •  

    11 januari 2018, nieuwjaarsreceptie NVSM

Klik hier voor meer info over bijeenkomsten, trainingen en congressen.

 

 Productnieuws

 

Multifunctionele sperkrimptang 

Deze multifunctionele sperkrimptang is ge-schikt voor het verwerken van on- en geïsoleerde kabelschoenen en adereind-hulzen. De tang heeft een magazijn, voorzien van een riemclip, met daarin drie soorten matrijzen. De installateur of monteur kan met deze tang de rood, blauw en geel geïsoleerde kabelschoenen, de ongeïsoleerde F-krimp kabelschoenen en adereindhulzen verwerken. Klemko is de leverancier. Lees hier meer.

 

 

 

Introductie

Klanttevredenheid is een thema dat dit jaar veelvuldig aan bod komt bij de NVSM. En dat is niet zo gek, want zonder tevreden klanten geen gezond bedrijf. Maar klanten tevreden stellen is niet zo makkelijk. Lees er meer over in deze nieuwsbrief en op de website nvsm.nl. Daarnaast is er ander nieuws uit de branche.

Tineke Prins, eindredacteur

Uw stem tijdens de ALV op 23 november

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2017 is reeds aangekondigd, dat een tweetal bestuursleden binnenkort het einde van hun zittingstermijn hebben bereikt. Zij zijn formeel niet herkiesbaar conform de verenigingsstatuten van NVSM. Het betreft de bestuursleden Roeland Staal, voorzitter en Marcel Fabrie, secretaris.

Op dit moment hebben zich nog geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Om deze reden hebben de beide aftredende bestuursleden aangegeven, hun functie voor een aanvullende termijn te willen blijven bekleden. Hierdoor wordt tijd gecreëerd om opvolgers te vinden en in te werken. Daarnaast verlangen de activiteiten van de vereniging een volledige bestuursbezetting.

Deze voorgenomen, bovenreglementaire verlenging vereist uiteraard instemming van de leden. Daarom zal er tijdens de komende ALV op 23 november door de aanwezige leden worden gestemd inzake de verlenging van de bestuurstermijnen van voorzitter Roeland Staal en secretaris Marcel Fabrie. U bent van harte welkom om uw stem uit te brengen.

Klanttevredenheid

Op 1 november verscheen op de website van de NVSM een tweede artikel met als thema ‘Klanttevredenheid’. René Degen beschrijft in negen artikelen de ins en outs van klanttevredenheids-onderzoeken welke in juli door Degen werden geintroduceerd. Dit artikel is terug te vinden in het rolmenu ‘Nieuws’ onder de kop ‘Artikelen’. Degen merkt in het artikel van 1 november op dat de klantinformatie vaak voor kennis- geving wordt aangenomen en men daarna overgaat tot de orde van de dag, simpelweg omdat ze niets nieuws hebben vernomen na hun onderzoek. Maar de klant verwacht iets van u na zijn feedback. Lees hier meer. 

   

NVSM Service Monitor

Lean Six Sigma is het thema van de masterclass die de NVSM houdt op 23 november a.s. De investering is € 95 voor leden en € 145 voor niet-leden. De masterclass wordt gehouden bij AFAS in Leusden. Peter Leenhouts, business consultant bij ProjectsOne, zal de masterclass begeleiden. Meld u aan bij het secretariaat of kijk op de site voor meer informatie

   

Save the date!

Het jaar is nog niet om, maar het bestuur van de NVSM is al druk doende met het samenstellen van het programma 2018 voor NVSM-leden. Allereerst zal dat zijn de nieuwjaarsreceptie, die altijd op een unieke locatie wordt gehouden. Deze staat gepland op donderdag 11 januari.

Het jaarlijkse NVSM-congres staat gepland op donderdag 24 mei. Over beide evenementen en uiteraard andere NVSM-bijeenkomsten, volgen later nadere berichten. Zet deze data vast in uw agenda. 

   

Servicemanager nr. 5 

Servicemanager 5

De nieuwe Servicemanager, het vakblad voor managers in de service-maintenance-branche, zal rond half december verschijnen. Leden van de NVSM krijgen het magazine gratis toegezonden. Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Potentiële adverteerders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de uitgever via frank@trichis.nl

Leden kunnen de volledige inhoud van het magazine downloaden als ze zijn ingelogd op de website. De inhoudspagina is ook voor niet-leden terug te lezen. 

 Directieversterking bij Gordian 

 

Een van de leden van de NVSM heeft versterking gekregen in de directie. Halverwege dit jaar is Ramon Caanen toegetreden tot de directie van Gordian Logistic Experts B.V.

Gordian  levert advies en diensten op het gebied van logistiek management, met servicelogistiek als specifiek terrein van aandacht. Lees hier meer. 

 

 

Nieuwe leden

   De NVSM begroet als nieuwe leden:

 Volg de NVSM op de sociale media

Regelmatig wordt het nieuws op de NVSM-website bijgewerkt. Maar ook op LinkedIn staan berichten van en over de vereniging. Meld u aan bij de groep.

 

Twitter

Volg de NVSM ook op Twitter. Meld u aan bij @nvsm_vereniging of volg deze link.

 

Nieuws melden

Bedrijven die nieuws willen delen kunnen dit doen door een persbericht in te zenden via deze link. De redactie maakt een selectie en plaatst de berichten op de website of in het Service Magazine.

 

 Colofon

Service Management Nieuwsbrief, elektronische nieuwsbrief voor servicemanagers

Eindredactie: Tineke Prins, PrinsCom, www.prinscom.nlredactie@nvsm.nl

Uitgave van Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement (NVSM)

Ambachtsstraat 15, 3861 RH  Nijkerk

Postbus 1058, 3860 BB  Nijkerk

T: 033 247 34 24

M: info@nvsm.nl

W: www.nvsm.nl

Technische realisatie: MOS, info@mos-net.nl

 

 
Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief