Our Phone Number: 033 247 34 24 Our Email Address: info@nvsm.nl

Over Digitale Algemene Ledenvergadering NVSM

Digitale Algemene Ledenvergadering NVSM

Graag nodigt het NVSM-bestuur u hierbij uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering van woensdag 24 mei 2023, waarin onder andere onze plannen voor 2023 en de toekomst van NVSM zullen worden toegelicht. De ALV start om 16.00 uur en zal tot circa 17.00 uur duren. 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en worden de vergaderstukken alsmede de inloggegevens u kort voor aanvang van de ALV toegestuurd.

Noteer de datum in uw agenda! Wij rekenen op uw deelname!

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement

Ferry Heijdelberger          Erik Vermaas
bestuurslid                       bestuurslid

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten