NVSM evenement

NVSM Congres 2020 verplaatst naar 2021!

Locatie:
Nader te bepalen
Datum:
10-06-2020, van 00:00 tot 02:15 uur

Omschrijving:

NVSM Jaarcongres "Service over borders" van 10 juni 2020 verplaatst naar 2021!

In maart spraken wij nog de hoop uit dat het NVSM Congres “Service over borders” op 10 juni, indien mogelijk door zou gaan, waarbij wij de richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt nemen. Het verbod op samenkomsten tot 1 juni heeft direct gevolgen voor de organisatie van ons congres. Omdat het voor de periode na 1 juni onzeker is en definitieve beslissing pas in mei is te verwachten heeft het bestuur van NVSM zich beraden over de situatie en consequenties. Het is naar onze overtuiging reëel om te veronderstellen dat maatregelen zullen worden verlengd.

Daarnaast is duidelijk dat de meeste NVSM leden druk zijn met het beheersen van de crisis voor hun klanten en eigen organisaties en dat het dan niet gepast zou zijn een congresbezoek in te plannen. Wij zien dit begrijpelijkerwijs ook terug in het beperkte (22) aantal aanmeldingen voor het congres. Normaal gesproken zouden wij nu ruim boven de 100 aanmeldingen hebben gezeten.

Het spijt ons enorm u te moeten informeren dat het bestuur van NVSM om bovenstaande redenen heeft besloten het congres “Service over borders” op 10 juni geen doorgang te laten vinden. Het congres zal worden verplaatst naar 2021.

Een optie om later dit jaar het congres te houden is overwogen, maar gelet op de onzekerheden m.b.t overheidsmaatregelen en de verwachting dat onze leden na de zomer druk zullen zijn met beheersing van de zakelijke gevolgen van de Covid-19 crisis, lijkt een congres ook dan niet opportuun. Inmiddels hebben wij alle sprekers en sponsoren geïnformeerd en danken wij alle partijen voor hun begrip en medewerking en streven naar samenwerking met alle betrokken voor het congres in 2021.

Bestuur NVSM

 

 

Programma:


Terug naar het agenda overzicht