NVSM evenement

Algemene Ledenvergadering NVSM

Locatie:
Secretariaat NVSM, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk (route)
Datum:
03-06-2019, van 15:30 tot 17:30 uur

Omschrijving:


Graag nodigt het NVSM-bestuur u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering. Een belangrijk moment voor leden om hierbij aanwezig te zijn! De ALV start om 16.00 uur, inloop is vanaf 15.30 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een e-mail naar het secretariaat: info@nvsm.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en worden de vergaderstukken vlak voor aanvang van de ALV naar u toegestuurd.

Datum : maandag 3 juni 2019
Tijd : 15.30 uur – 17.30 uur 
Locatie : Secretariaat NVSM, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk 


Sessie over de Toekomst van NVSM
Als onderdeel van de ledenvergadering organiseren wij een sessie met als titel “de Toekomst van Verenigingen en die van NVSM in het bijzonder”.
Onlangs organiseerde MOS, waar het secretariaat van NVSM is gevestigd, een onderzoek naar de toekomst van verenigingen. Dat leverde een inventarisatie op van toekomstbeelden vanuit het perspectief van verenigingsbestuurders, -leden en young professionals.
Daaraan toegevoegd worden voorbeelden van verenigen die succesvol zijn in bijvoorbeeld ledenwerving, ledenbetrokkenheid creëren of anderszins.
Op basis van die informatie gaan we met elkaar in discussie met als doel koers te bepalen voor NVSM!
Het bestuur is voornemens na de zomer een stagiair in te zetten die een opdracht krijgt in het kader van groei en ontwikkeling van NVSM. Uitkomsten uit onze sessie op 3 juni vormen nuttige bouwstenen voor het formuleren van de stage-opdracht.


Programma:

Programma:
15.30 uur inloop ALV
16.00 uur ALV
17.30 uur Hapje/drankje


Terug naar het agenda overzicht