NVSM evenement

ALV najaar 2016

Locatie:
Nader te bepalen
Datum:
24-11-2016, van 14:00 tot 15:15 uur

Omschrijving:

Op 24 november a.s. wordt de najaars-ALV gehouden, waarin NVSM traditioneel verslag doet aan de leden en de begroting voor het volgende jaar wordt besproken. Dit jaar wordt de ALV gehouden voorafgaand aan de Masterclass Business Services en 'The Internet of Things'. Sommige mensen hebben zich hier reeds voor opgegeven. Heeft u nog interesse om mee te doen met de Masterclass dan kunt u zich hiervoor nog opgeven via info@nvsm.nl.

 

Datum: 24 november 2016

Tijd: 14:00 - 15:15 uur

Locatie: RSM Erasmus University, Bayle Building, JB-41– linker ingang

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA  ROTTERDAM

 

 

Agenda ALV

Nr.

Onderwerp

Bestuurder

1

Opening en mededelingen

RS

2

Ingekomen stukken

MF

3

Verslag van de ALV d.d. 26 mei 2016

-ter vaststelling

MF

4

Mededelingen van het bestuur / planning / activiteiten 2016-2017

MF

5

Financiën

- Begroting 2017

- Vaststelling contributie 2017

PG

6

Bestuurssamenstelling

RS

7

Rondvraag en sluiting

RS

 

 

 

 

Aanmelden voor de ALV kunt u doen door een mail te sturen aan info@nvsm.nl

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en worden de vergaderstukken van de ALV naar u toegestuurd.


Terug naar het agenda overzicht